کشته شدن دو جوان بلوچ توسط نیروی انتظامی لیردف با پرتاب سنگ به سوی راننده

رامین گرگیج ۲۶ ساله فرزند مرحوم غلام محمد  و راشد بلوچ ۲۵ ساله فرزند الله بخش از روستای کرگ شیخان و یعقوب زهی  توابع شهرستان جابهار بامداد جمعه ۴ خرداد ۹۷ توسط نیروی انتظامی لیردف با سنگ مورد هدف قرار گرفتند که سنگ به سر راننده ی آن راشد بلوچ اصابت  نموده و خودرو واژگون و راشد در جا کشته و رامین در مسیر بیمارستان فوت نمودند.

 

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، بامداد روز جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ نیروی انتظامی پاسگاه کرتی روستای کاشی لیردف محور زرآباد به هرمزگان به سمت خودروی رامین گرگیج و راشد بلوچ  سنگ پرتاب کردند که با اصابت سنگ به سر راشد ماشین واژگون و راشد در جا جان می سپارد و رامین در مسیر بیمارستان به سمت جاسک نیز کشته می شود.

به گفته شاهدان عینی ، ماشین لندکروز خالی بدون بار گازوئیل بود که ماموران پاسگاه کرتی به عمد به سوی آنها سنگ پرتاب کردند که سبب واژگونی ماشین شده است و نیروی انتظامی بعد از دیدن صحنه و مطمئن شدن از فوت سرنشینان محل حادثه را ترک نمودند. به نقل از شاهدان عینی ، مردم روستای کاشی جهت اعتراض به پاسگاه کرتی مراجعه کرده بودند که ماموران انتظامی با اسپری به سوی مردم حمله ور شده و مردم را پراکنده نمودند.

متاسفانه همواره شاهد اینچنین کشتاری در بلوچستان هستیم که نیروی انتظامی حامل اصلی این نوع خشونت ها و کشتارها می باشد. معضل بیکاری و اشتغال در بلوچستان به حدی حاد و وحشتناک است که جوانان بلوچ از سر ناچاری و نداری و نبود اشتغال مناسب اجباراً برای سیر کردن شکم خانواده به سوی شغلهای کاذب با درآمد کم روی می آورند که به قیمت جان هزینه بر خانواده و جامعه بلوچ تحمیل می شود.

 

برخورد نیروهای انتظامی ، نظامی و امنیتی در بلوچستان به حدی قهری و خشونت آمیز است که همیشه شاهد از دست دادن جوانان بلوچ در حوادث اینچینی می باشیم و هرگز تا به امروز مسئولین قضایی و امنیتی کشور نسبت به این حوادث جوابگو نبوده و کسی از ماموران خاطی محکوم نشده است.

این جوانان بلوچ سرمایه های آینده بلوچستان هستند که خانواده هایشان با هزاران زحمت و مشقت آنان را به سن جوانی می رسانند ولی اینگونه گلگون و رهسپار قبرستان می شوند.