بازداشت تعدادی از معترضان در تجمع مردم ایرانشهر

تعدادی از معترضان ایرانشهری امروز در مقابل فرمانداری این شهر بازداشت شدند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز جاری ۲۷ خرداد در پی تجمع مسالمت آمیز مردم ایرانشهر در مقابل فرمانداری این شهر پس از انتشار خبر تجاوز به عنف چهل و یک زن توسط یک گروه بزهکار، تعدادی از تجمع کنندگان توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.

هویت یکی از بازداشت شدگان “عبدالله بزرگ زاده” فرزند غلام قادر عنوان شده است.

از آمار دقیق بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست ولی گزارشها حاکی از بازداشت حداقل پنج نفر دیگر میباشند.

شایان ذکر است، یک فایل صوتی که به دست گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG) رسیده نشان میدهد نیروهای لباس شخصی هنگام بازداشت عبدالله بزرگزاده با حرفهای تند و بدرفتاری شدید وی را بازداشت کرده اند و در حالی که وی از آنها بدلیل لباس شخصی بدون ارایه حکم بازداشت میکند، میگوید: “ما کاری نکردیم چرا ما را گرفتید؟ تجمع مسالمت آمیز بودش”

در روزهای گذشته فراخوانهایی توسط مردم و فعالین اجتماعی در اعتراض به ناامنی های اخیر در ایرانشهر و سطح بلوچستان داده شده بود.