آزادی یک نفر دیگر از زندانیان نصیرآبادی با تودیع وثیقه

سومین نفر از مجموع ده نفر بازداشت شدگان نصیرآبادی امروز یکشنبه آزاد شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ یک تن دیگر از بازداشت شدگان پرونده “جوانان نصیرآباد” به نام “عبدالستار بهرامزهی” فرزند درا حدودا ۳۰ ساله از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

برای بازداشت شدگان نصیر آباد که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده بودند درخواست وثیقه های سنگینی شده بود که با توجه به عدم توانایی خانواده ها برای پرداخت این وثیقه ها، فرزندانشان تاکنون در زندان مانده بودند. امری که کماکان برای ۷ متهم دیگر این پرونده ادامه دارد.

لازم به ذکر است دو تن دیگر از بازداشت شدگان نصیر آبادی به نام‌های “ابوبکر (صدیق) بهرامزهی” و “ادریس بلیده‌ای” نیز در روز جمعه ۲۵ خردادماه با تودیع وثیقه آزاد پنج میلیارد تومانی شدند.