تداوم بازداشت و بی خبری ۱۰ روزه از عبدالله بزرگزاده

بی خبری از عبدالله بزرگزاده فعال مدنی بازداشت شده در تجمع حمایتی از دختران ایرانشهر وارد دهمین روز شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالله بزرگزاده در تاریخ ۲۷ خرداد در حاشیه تجمع حمایت از دختران ایرانشهر بازداشت شد.

شاهدان عینی گفتند: چهار نفر لباس شخصی وی را به زور سوار خودرو سفید رنگ شخصی کرده اند.

عبدالله بزرگزاده در هنگام بازداشت یک فایل صوتی مکالمه با ماموران بازداشت کننده که بر سر وی داد می کشیدند منتشر کرد.

وی از ماموران لباس شخصی میخواهد “خود را معرفی کنند” و از آنها برگه قضایی بازداشت میخواهد، اما ماموران با پرخاش می گویند: “خواهی دید.”

حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بازداشت عبدالله بزرگ زاده را مرتبط با “برادر وی” حبیب الله سربازی مدیر سازمان سهاب دانسته است.

خانواده نامبرده می گویند: “فردی او را در راهرو دادگاه بدوی دیده و گفته که در بازداشتگاه شکنجه شده و کمرش به شدت درد میکند”

بقیه بازداشت شدگان این تجمع آزاد شدند.

تجمع روز یکشنبه پس از آن شکل گرفت که مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر از وجود یک باند تجاوزکار دارای”زر و زور” که به ۴۱ دختر تجاوز کرده اند خبر داد.

تجمع کنندگان با شعار “ماموران انتظامی حمایت حمایت” در مقابل فرمانداری ایرانشهر و داروخانه پاستور که یکی از متهمان منسوب به این داروخانه بوده تجمع کردند.