اعدام یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان

حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، صبح دیروز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷، حکم اعدام “ابراهیم جهانتیغ” ۲۶ ساله، از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان به اجرا شد.

آقای جهانتیغ به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود و روز شنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۷، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بود.

این زندانی پیش‌تر در خردادماه ۹۷، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار به بند عمومی بازگشته بود.