آزادی دو زندانی دیگر نصیر آبادی با قید وثیقه

دو زندانی دیگر از مجموعه ده نفر از بازداشت شدگان نصیرآباد با قید وثیقه آزاد شدند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز جاری ۱۱تیر ماه “داوود بهرامزهی” فرزند دادمحمد و “بشیر بلیده ای” فرزند عبدالطیف از بازداشتگان نصیر آباد از زندان مرکزی زاهدان هر کدام با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شدند.

خانواده های زندانیان یک سال است به دلیل عدم توانایی برای پرداخت این وثیقه فرزندانشان در زندان مانده بودند.

دو زندانی دیگر بنام های امین رئیسی و نجیب رئیسی همچنان در بازداشت بسر می برند.