تحصن پدر عبدالله بزرگزاده در مقابل مقر سپاه سلمان ایرانشهر

پدر عبدالله بزرگزاده می گوید بیست روز بی خبری از وی ما را وادار کرده در مقابل مقر سپاه سلمان ایرانشهر که مسئول بازداشتش معرفی شده تحصن کنیم.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، با گذشت ۲۰ روز بازداشت و بی خبری از عبدالله بزرگزاده پدر نامبرده در مقابل مقر اصلی سپاه پاسداران در شهرستان ایرانشهر تحصن کرد.

غلام قادر بزرگزاده سربازی در این باره گفت: “تا امروز به هر جا مراجعه کردیم هیچ خبری به ما ندادند، شکنجه شده، اذیت روحی و جسمی دادند، زنده است، کجاست، ما هیچی نمی دانیم هیچ تماسی، هیچ ملاقاتی هم نداشته.”

وی گفت: ” من پیرمرد چند بار درب سپاه آمدم میگویند پیش ما نیست، در حالی که وزارت اطلاعات می گوید دست سپاه است. من هم مجبور شدم از امروز تحصن کنم تا وقتی خبری از پسرم بدهند”

آقای بزرگزاده همچنین گفت: “پسرم در تجمع مدنی بازداشت شده اصلا ضد هیچ ارگانی نبوده، برای درخواست محاکمه عاملان تجاوز به عنف رفته بود و وقتی فرماندار ایرانشهر سخنرانی کرده و تجمع شکست در مسیر خانه بود که بازداشتش کردند”

عبدالله بزرگزاده برادر “حبیب الله سربازی مدیر کمپین فعالین بلوچ” است.

نامبرده در هنگام بازداشت فایل صوتی از گفتگو با ماموران لباس شخصی منتشر کرد.

حمیدی مدیر کل دادگستری استان پس از آن گفت: “وی در حال تهیه فیلم و مستندات تجمع برای رسانه های خارجی و جو سازی بوده است”. این در حالی است که بنابر قوانین بین المللی فیلم برداری از یک تجمع مدنی عمومی جرم محسوب نمی شود.