انتقال یک فعال مذهبی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان

یک فعال مذهبی بلوچ که در ۴۵ روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده بود، روز ۱۰ مرداد به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی احمدشاه عربی، روحانی اهل سنت که ۴۵ روز پیش در زاهدان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، روز ۱۰ مرداد به بند ۱ زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

گزارش شده است که این روحانی سنی مذهب، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده است.
گفته می شود سخنرانی های وی در مراسمات مذهبی به عنوان آلت جرم تلقی شده است.

مولوی احمد شاه عربی ۲۶ ساله و دانش آموخته دارالعلوم مکی زاهدان است.

حکومت ایران برای جلوگیری از فعالیت های اهل سنت در کشور، همواره فعالان مذهبی اهل سنت را با اتهامات “وهابیت” و “تبلیغات مذهبی” بازداشت کرده است هرچند بسیاری از فعالان معتقدند که این اتهامات پایه و اساسی نداشته و تنها مبلغین مذهبی هستند که نه تنها گرایش به تندروی دینی ندارند بلکه با “خشونت” نیز مخالفند.