سخنان پدران بلوچی که خانه‌شان تخریب و کودکانشان گم شده‌اند

در جریان “طرح ضربتی دستگیری اتباع خارجی” خانه ده‌ها خانواده بلوچ پاکستانی در اطراف تهران تخریب و “افراد زیادی” دستگیر شده‌اند. ۶ کودک بلوچ در این میان گم شده‌اند. پدران از گم‌شدن کودکانشان می‌گویند.