حضور منیره شیرانی در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق زنان

منیره شیرانی مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان روز پنجشنبه ۱۳ سپتامبر درنشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق زنان شرکت می کند.

در سی و نهمین  جلسه سازمان ملل در مورد حقوق بشر،  سازمان های  HRC و STP با همکاری  UNPO (سازمان ملت‌ها و مردم بدون نمایندگی) یک نشست جانبی با موضوع “حقوق زنان بدون نماینده و مشارکت آنان “ برگزار می کنند.

در جوامع امروزه نیاز است تا جامعه مشکلات حوزه زنان را با نگاه فراتری مورد کنکاش قرار دهد، هر چند تمام دستاوردهای مبارزاتی علیه تبعیض زنان ارزشمند و قدمی رو به جلو است ولی موفقیت یک گروه از زنان  به تنهایی کافی نیست و می طلبد که همه اقشار زنان از تمام جوامع و مخصوصا از ملت های بدون نماینده در این کمپین مشارکت داده شوند.
نیاز هست که نگاه ویژه ای به فعالیت های زنان پرداخته شود تا هم بتوان موضوع جنسیت را در سازمان های حقوق بشری که برای زنان فعالیت میکنند حل کرد و همچنین برای شکل دهی فعالیت های زنان فعال در این زمینه کمک کرد تا بتوانند انتخاب کنند که آیا مبارزه آنها برای مساوات در جامعه به عنوان یک انسان و بدون موضوع جنسیت است  یا فقط برای دفاع از حقوق زنان بخاطر جنسیتشان مبارزه می کنند.
فعالان زن معمولا با دو انتخاب روبه رو هستند که آیا برای فعالیتشان به گروه های حقوق بشری که برای حقوق زنان تلاش میکنند بپیوندند و برای دستیابی به آن آموزشهای لازم را به مردان آن جامعه بدهند یا  اینکه هویتشان بعنوان یک انسان را نادیده بگیرند وبه صرف جنسیت عضو گروه های فمنیستی شوند  که شاید این گروه ها درک درستی از حقوق های زنان بعنوان یک انسان در جامعه ندارند و اینکه اصلا اعتقادی به آن ندارند و این نباید انتخاب زنان اقلیت ها برای مبارزه حقوقشان باشد

مشارکت و تاثیرگذاری زنان در جامعه باید تقویت شود و این رویداد فرصتی ست تا :
زنان از جوامع کمتر توسعه یافته و اقلیت ها تجربیات و راهکارهای خود را به عنوان یک فعال در آن جوامع به اشتراک بگذارند

هدف از برگزاری این نشست حضور زنان در سازمان هایی که در جوامع کم توسعه و اقلیت ها فعالیت می کنند هستند و با تشویق و توانمندی بتوانند به بهترین روش علیه تبعیض جنسیت مبارزه کنند و برای توانمند سازی سایر زنان جامعه خود تلاش همه جانبه بکنند.

این نشست تاکید بر نقش زنان بعنوان بازیگران تغییر دارد تا یک قربانی

زمان : پنجشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
ساعت:  ۱۶:۰۰ – ۱۷:۰۰
محل: Palais des Nations, Room XXV, Geneva, Switzerland
‏Side-event to the 39th Session of the UNHRC

سخنرانان:
خانم منیره شیرانی (بلوچستان غربی)
خانم Soraya Sough (Kabylia)
خانم شهرزاد غایت (ترکستان شرقی)
خانم سلستین دینکا کاکون (امبازونیا)

گروه حقوق بشر بلوچستان