سه کشته و زخمی در انفجار مین در مرز سراوان

به ذنبال مین گذاری نیروهای امنیتی ایران در مرز کلگان سراوان دو شهروند بلوچ کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز چهارشنبه ۳۰ آبان بر اثر مین گذاری سپاه پاسداران در مرز کلگان شهرستان سراوان دو نفر کشته و یک نفر دیگر به شدت مجروح شد.

در این حادثه “شاه حسین” اهل جالق و یکی از همراهان وی از بلوچ های شهر خاران بلوچستان پاکستان کشته و “آصف” اهل جالق از ناحیه پا به شدت مجروح شده است.

در ماه جاری دو نفر دیگر از شهروندان بلوچ اهل کلگان سراوان نیز بر اثر مین گذاری سپاه پاسداران کشته و زخمی شدند.

گفتنی است، در مناطق مین گذاری شده هیچ گونه علامت هشداری گذاشته نشده است.