به آتش کشیده شدن بخشداری شهر جالق توسط معترضان

مردم و بستگان کسانی که در مین گذاری سپاه کشته شده بودند بخشداری جالق را به آتش کشیدند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوجستان، امروز پنجشنبه ۱ آذر ۹۷ بدنبال کشته و زخمی شدن ۳ جوان بلوچ در اثر مین گذاری سپاه در مسیر جالق به مرز، مردم منطقه، بخشداری جالق را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارشهای بدست آمده نیروهای امنیتی نیز افدام به شلیک تیر هوایی کرده اند.

همچنین خبرها خاکی از این است که امروز تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از شهر سراوان راهی جالق شده اند.

برخی منابع از دستگیری تعدادی از معتزضان خبر داده اند.

جالق یکی از شهرهای مرزی از توابع شهرستان سراوان در جنوب بلوچستان قرار دارد.