هانی دادیار فعال حقوق بشر بلوچستان در یازدهمین نشست شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل

هانی دادیار نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان در یازدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در رابطه با حقوق ملیت ها ۲۸ نوامبر در ژنو سوئیس برگزار شد شرکت نمود.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، هانی دادیار فعال حقوق بشر بلوچ روز پنج شنبه ۲۸ نوامبر در یازدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که تمامی سازمانها و نهادههای حقوق بشری از سراسر دنیا به همراه نماینده های تمامی دولتها حضور داشتند شرکت نمود.

نماینده حقوق بشر بلوچستان در صحن اصلی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل مشکل بسیاری از مردم بلوچ را نداشتن هویت و شناسنامه در ایران دانست و افزود که بسیاری از مردم بلوچ بدون داشتن هویت و شناسنامه ایرانی از نیازهای اولیه زندگی در ایران محروم هستند.

کودکان بدون شناسنامه در ایران از امکان تحصیل ، درمان و آینده شغلی محروم می باشند. خانواده این کودکان نیز بدون داشتن هویت از امکان داشتن شغل و درآمد محروم می باشند و حتی از مبلغ ناچیزی که دولت به خانواده ها بعنوان یارانه ماهیانه می پردازد این خانواده ها بدلیل نداشتن شناسنامه از این حداقل کمک هزینه نیز محروم می باشند.

در یازدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده های حقوق بشر ملیتهای مختلف نیز حضور داشتند که در این نشست هر کدام نظرات و مشکلات مربوط به ملت خود را ابراز داشتند.

سخنان هانی دادیار نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان: