کشته شدن جوان بلوچ در شلیک مستقیم ماموران امنیتی

یک جوان بلوچ در مسیر ایرانشهر_بزمان در شلیک مستقیم ماموران کشته شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷ در پی تیراندازی ماموران امنیتی یک شهروند بلوچ به نام محمد کرد فرزند حسین کشته شد.

بنا بر برخی گزارشها محمد حامل سوخت بوده که بدون ایست دادن به سمتش شلیک شده و او جانش را از دست داده است.

قابل ذکر است که سالیانه شهروندان قابل توجهی از بلوچ ها که از روی بیکاری و عدم وجود شغل دست به کار سوختبری زده اند در اثر تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای امنیتی جانشان را از دست میدهند.