نامه چاکر شیرانی پدر زندانی سیاسی بلوچ شیراحمد شیرانی به سازمان حقوق بشر

چاکر شیرانی پدر شیر احمد شیرانی زندانی سیاسی بلوچ بعد از گذشت دو ماه از قرنطینه شدن پسر خود به اتفاق محمد صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل و بی خبری از وضعیت فرزندش برای سازمانها و نهادهای حقوق بشری نامه نوشت.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، شیر احمد شیرانی و محمد صابر ملک رئیسی بر اساس ادعای رئیس زندان بدلیل رساندن گزارشات نقض حقوق زندانیان در زندان اردبیل به رسانهای خارج کشور در دوم بهمن سال ۱۳۹۷ دوباره در دادگاهی کوتاه با اتهامی جدید روبرو شدند و از بند عمومی زندان اردبیل به قرنطینه زندان منتقل شده اند و تاکنون از وضعیت نگهداری آنها هیچ خبری در دسترس نیست.

خانواده های این دو زندانی از سرنوشت فرزندان خود نگران هستند و پدر احمد شیرانی بعد از بی خبری ۲ ماهه و عدم پاسخگوئی مسئولین زندان و اطلاعات مجبور به نوشتن دردنامه و درخواست کمک از سازمانهای حقوق بشری نموده است.

 

نامه چاکر شیرانی به سازمانهای حقوق بشری: 

اینجانب چاکر شیرانی پدر زندانی شیر احمد شیرانی فرزندم را در سال ۱۳۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۲۲ سال حبس در یک دادگاه که نه خانواده زندانی و نه وکیل حضور نداشته است محکوم کرد اند لازم به ذکر هست ک فرزندم مدت ۳ سال در سلول های وزارت اطلاعات بدون ملاقات یا تماس تلفنی به سر برده و بعد به زندان مرکزی زاهدان و سپس به استان اردبیل تبعید شده و در زندان های استان اردبیل در این مدت چند سال همیشه مورد آزار و اذیت زندان و زندان بانان قرار گرفته است و الان مدت سه ماه است که فرزندم با خانواده تماس نگرفته و باعث نگرانی بنده و خانواده شد.
بنده با ریس زندان اردبیل تلفنی صحبت کردم به وزارت اطلاعات زاهدان نامه نوشتم و از نماینده شهرستان خاش جناب آقای علی کرد برای پیگیری و ضعیت فرزندم شود اما هیچ یک از مسئولین که مراجعه کردم جواب درست حسابی به ما نمی دهند می گویند با رسانه های خارج از کشور از داخل زندان صحبت می کند این در حالی هست که فرزندم فقط با چهار شماره از اعضای خانواده که زندان شماره ها را ثبت کرده فقط می تواند تماس بگیرد

لذا اینجانب چاکر شیرانی پدر سال خورده زندانی سیاسی شیر احمد شیرانی از سازمان حقوق بشر و همه نهاد های حقوق بشری درخواست دارم که نسبت به وضعیت فرزندم اقدام کنند ۳ ماه است از سرنوشت فرزندم خبری ندارم.