تخریب مسجد اهل سنت جعفر و یک واحد مسکونی در محله کورسر چابهار

صبح روز پنج شنبه ۲۳ اسفند مسجد جعفر محله کورسر در چابهار توسط نیروهای سپاه و امنیتی  تخریب شد. محله کورسر یکی از محله های قدیمی شهر چابهار است که بومیان بلوچ در این محله ساکن اند و ۲۰۰ الی ۳۰۰متر تا دریا فاصله دارد.

 

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، نیروهای امنیتی و سپاه با محاصره کردن محله کورسر اقدام به تخریب مسجد جعفر اهل سنت و یک واحد مسکونی شهروند بلوچ نمودند. مسجد جعفر به مدت ۱۵ سال است که در این نقطه قرار داشت و مردم محلی جهت عبادت به این مسجد می رفتند. همچنین منزل مسکونی که تخریب شده متعلق به یکی از بلوچهای اهل زاهدان بوده که تازه مدت دو ماه است در منزل خود ساکن شده بود.

محله کورسر یکی از قدیمی ترین محله های شهر چابهار می باشد که ساکنان این محله بلوچ و مردم بومی می باشند. مسجد مذکور در کورسر در بین دو فلکه مادر و فلکه کوسه به سمت دریا بزرگ قرار داشت.

منطقه کورسر بخاطر نزدیکی به دریا جزو مناطق استراتژیک است و در سالهای اخیر سپاه و برخی از سپاهی ها در این ناحیه زمین هایی را به نام خود ثبت و سند کرده اند.

سپاه مدعی است که زمین مسجد و واحد مسکونی متعلق به این نهاد نظامی می باشد، اما بر اساس شواهد مسجد جعفر سابقه ۱۵ ساله دارد و در قسمت پائین تپه مشرف به دریا بزرگ واقع بود همچنین منزل مسکونی چندین سال است که در حال ساخت بوده و هیچ اقدامی جهت توقف ساخت صورت نگرفته اما امروز سپاه متوسل به زور و محاصره کردن محله کورسر اقدام به تخریب مسجد و منزل شخصی نموده است.

سپاه در چابهار بهترین زمین های این شهر را که مشرف به دریا می باشند و بهترین منظره طبیعی را دارند به تصرف خود در آورده است و با تخریب منازل مردم بلوچ سعی می کند تا زمینهای حاشیه دریا بزرگ چابهار را تصرف نموده و با اهرم فشار به ادارات دولتی سند سازی نماید و بهترین زمینهای چابهار را مصادره و برای سپاهی ها و  نظامی های ساکن چابهار منزل مسکونی و پایگاههای سپاه و بسیج بسازد.

 

سپاه نهادی نظامی ، امنیتی و اطلاعاتی است که به موازات اطلاعات کشوری عمل می کند و همه ادارات دولتی مجبور به گوش کردن فرامین و تابع دستورات این نهاد امنیتی باشند.

بر اساس گزارشات واصله سپاه در حال پرونده سازی و جعل اسناد زمینهای منطقه به نفع خود می باشد و همچنین با تهدید و ارعاب اهالی منطقه سعی میکند تا قضیه را مسکوت نماید.