بازداشت یاسر شه بخش جوان بلوچ ساکن توابع پیشین توسط نیروهای امنیتی

یک جوان بلوچ از توابع پیشین سرباز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، یاسر شه بخش فرزند محمد ۲۳ ساله عصر روز سه شنبه ۷ خرداد ۹۸ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

در هنگام بازداشت پدر نامبرده از ماموران علت بازداشت را پرسیده و ماموران در پاسخ گفتند: اقدام علیه امنیت ملی و توضیح بیشتری ندادند.

نامبرده در هنگام بازداشت  زمین زراعی خود بهمراه پدر خود مشغول به کار بوده که توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.

از محل انتقال و نگهداری وی تاکنون اطلاعی در دست نیست.