طرح جدید آموزش و پرورش: “گنجاندن تست بسندگی زبان فارسی برای كودكان” غیر فارس زبان ، تبعیض سیستماتیک و آشکار بر علیه ملیتهای غیر فارس زبان

حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این رابطه گفته است: در طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان “بسندگی به زبان فارسی” را اضافه کردیم تا دانش آموزان با زبان فارسی ارتباط برقرار کنند.

این بدین معنا است که آموزش و پرورش قصد دارد به همراه سنجش بینایی، شنوایی و … کودکان در بدو ورود به دبستان، فارسی سنجی را نیز اضافه کند.
این طرح به خودی خود تاییدکننده ی واقعیت و معضلی دیرینه از سوی وزارت آموزش و پرورش می باشد. اول اینکه آموزش و پرورش ایران به این نتیجه رسیده است که تحصیل به زبان غیر مادری در مناطق دوزبانه باعث افت تحصیلی این دانش آموزان گشته که اقدامی جدی در این زمینه را میطلبد و چندین دهه اقدامات این وزارتخانه به نتیجه ای نرسیدہ اند كه همچنان این مناطق دوزبانه بالاترین افت تحصیلی را در کشور دارا می باشند. دوم اینکه سیستم آموزشی با وجود رسیدن نتیجه ی فوق هنوز در پی مقابله با زبان های بومی و کهن ایرانی می باشد و حاضر به تغییر موضع نیست.

از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ملت های غیر فارسی زبان ایران متقاضی آموزش و تقویت زبان های محلی و مادری خود بوده اند و قانون اساسی نیز به وضوح آن را پذیرفته است. اما هرگز اقدامی عملی در این راستا جهت حمایت و تقویت زبان های اصیل ایرانی برداشته نشده است و چه بسا با افرادی که در این زمینه فعالیتی داشتند برخورد میشده و تحت فشار قرار می گرفتند.

جای بسی تاسف است كه زبان های زنده ی مردمان یک کشور که نماد قدمت و اصالت ساكنان آن كشور می باشند، اینچنین با اقدامات متعصبانه و نژادپرستانه ای رو به انقراض قرار بگیرند.

برگرفته از پایگاه خبری رسانک