دو جوان بلوچ دیگر قربانی فقر تحمیلی و بیکاری در بلوچستان

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانک آرش رشیدی فرزند خدابخش ۱۷ ساله و قادر رشیدی فرزند عبدالرحمن ۲۳ساله روز جمعه ۱۶ خرداد در مسیر جاده کاسکین شهر پهره(ایرانشهر) در آتش فقر خاکستر شدند.

لازم به یادآوری است قادر رشیدی قرار بود تا یک هفته دیگر جشن عروسیش را بگیرد و در فکر جمع آوری هزینه جشن عروسی اش بود.

مردم محلی میگویند بیش از ۶۰ نفر در مدت یک سال فقط در منطقه ذکر شده بر اثر شلیک مستقیم ماموران یا سانحه تصادف در آتش فقر خاکستر شدند. در چند هفته اخیر سختگیری دولتمردان و نظامیان ایران در #بلوچستان به شدت افزایش یافته و بسیاری از جوانان #بلوچ که به شغل سوختبری روی آورده اند از ترس تیراندازی و گرفتار شدن در چنگال نظامیان مجبورند با سرعت رانندگی کنند که این موضوع باعث میشود خطرات زیادی از جمله واژگون شدن خودرو آنها را تهدید کنند.