فوت میلاد شنبه زهی سوختبر جوان بلوچ ۲۰ روز بعد از کُما

میلاد شنبه زهی فرزند برکت اهل شهرستان سیب و سوران روستای پسکوه جوان سوختبری که ۲۰ روز پیش در اثر تعقیب و گریز ماموران انتظامی خودروی وی واژگون و به کما رفته بود در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۸ فوت نمود.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان میلاد شنبه زهی در اثر جراحات وارده ناشی از واژگونی خودروی وی ۲۰ روز در کما بود که متاسفانه روز چهارشنبه ۲۲ خرداد فوت نمودند.

تعداد کشته شدگان سوختبر بلوچ در طول ماههای اخیر بطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است و علی الخصوص با صحبت های اخیر استاندار سیستان و بلوچستان این اختیار به نیروهای انتظامی داده شده است تا به هر طریقی حتی تیراندازی مستقیم و منحرف کردن ماشین سوختبران و واژگونی آنها را کشته یا زنده متوقف نمایند.

عدم زیرساختهای مناسب جهت اشتغال و بیکاری اغلب جوانان بلوچ و عدم هیچگونه برنامه ریزی بلند مدت از سوی نظام برای حل معضل بیکاری در سطح استان اغلب جوانان از سر ناچاری و بدست آوردن لقمه نانی برای سفره خانواده های خود ، اجباراً شغل سوختبری را که با خطرات جانی فراوانی همراه است انتخاب می کنند.

نظام و مسؤلین استانی بجای ریشه کن کردن معضل بیکاری با دستور مستقیم شلیک به سوی مردم قصد ارعاب را دارند ولی در عوض مردمی که هیگونه امیدی برای کسب و کار ندارند از جان و جوانی خود می گذرند تا شکم خانواده های خود را با حداقلی پولی که از این راه بدست می آورند سیر کنند.

شلیک تیرهای مستقیم و هدفهای کور نیروهای انتظامی شاید جان بیشتری از جوانان سوخت بر بلوچ را بگیرد ولی راه حل دائمی برای حل معضل قاچاق سوخت در این استان نمی باشد. عاملین اصلی قاچاق سوخت افراد دیگری هستند که نظام هرگز کاری به آنها ندارد و ضعیف ترین قشر جامعه یعنی جوانان تهی دست قربانی این بازی هستند.