غرق شدن دو کودک بلوچ در زیارتجاه سرباز

هوتگ ها بلای جان کودکان در بلوچستان.

تکرار فاجعه غرق شدن دختران کموبازار دشتیاری این بار در زیارجاه (زیارت جاه) سرباز

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانه رسانک ، دو دختر بچه به نام های زهرا بلوچی راد ۸ ساله اهل زیارجاه و فاطمه الزهرا بلوچی ماه ۱۳ ساله اهل راسک شهرستان سرباز،در هوتگی (برکه ی منصوعی)که گویا برای ذخیره سازی و رفع مشکل آب در زیارجاه حفر شده بود دچار خفگی و مرگ شدند.

حدود یک ماه پیش این برکه ی مصنوعی جهت بهره برداری از آب باران و استفاده از آن به عنوان آب شرب حفر شده بود اما بدلیل نداشتن علائم هشدار و تابلو منطقه ی خطر روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ دو کودک مذکور به همراه چند کودک دیگر بدون هیچ آگاهی ،جهت شنا و کاستن اندکی از گرمای طاقت فرسا راهی هوتگ می شوند.

بدلیل عمیق بودن برکه و فاقد هرگونه علائم و تابلو هشدار، این دو دختر بچه پس از ورود به هوتگ دچار خفگی و بیهوشی می شوند، پس از با خبر شدن مردم محلی و رسیدن به محل حادثه کودکان غرق شده به مرکز بهداشتی و درمانی روستای حیط منتقل می شوند، یکی از کودکان در مسیر درمانگاه جان خود را از دست می دهد، بدلیل مرخصی بودن پزشک مرکز درمانی روستای حیط و نبود پزشک جانشین ،مردم مجبور به انتقال کودک دوم به نزدیک ترین مرکز درمانی یعنی شهر پارود می شوند، اما قبل از رسیدن به درمانگاه کودک دوم نیز جان خود را از دست می دهد

بر اساس آمار رئیس منابع طبیعی چهبار ، فقط در حومه #چهبار بیش از دو هزار هوتگ وجود دارد ، بر اساس آمار ذکر شده این اولین بار و مطمئنا آخرین بار هم نخواهد بود که شاهد چنین حادثه تلخ و از دست دادن کودکان بلوچ هستیم.

یقینا با مرور این حادثه مسئول مرگ این دو کودک حکومت جمهوری اسلامی ایران و مسئولین آبفا بدلیل فراهم نکردن زیر ساخت لوله کشی آب و دانشگاه علوم پزشکی و در رأس آن محمدنعیم امینی فرد بدلیل گماشتن مدیران بدون وجدان کاری در مراکز درمانی و بهداشتی با توجه به روابط است.