دو دختر بچه ۹ ساله در رودخانه سرباز غرق شدند

روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ دو کودک ۹ ساله به نام های#سمانه_درویش_زهی فرزند عبدالخالق و#کوثر_درویش_زهی فرزند هیبت در بخش سرکور روستای سُهتناگ در رودخانه نزدیک محل زندگی خود غرق شدند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانه رسانک ، این حادثه ساعت ۳ بعد از ظهر به گونه ای اتفاق افتاد که این دو دختر بچه خردسال برای آب تنی وارد رودخانه نزدیک محل زندگی خود شدند و بعلت عمیق بودن محل حادثه و نداشتن مهارت شنا هر دو نفر غرق شده اند.

هر دو کودک سریعا توسط مردم محل از آب خارج و به بیمارستان منتقل میشوند ،سمانه درویش زهی جان خود را از دست میدهد و کوثر درویش زهی در بخش icu تحت درمان و مراقبت ویژه قرار دارد.

در دو روز گذشته سه دختر بچه خردسال در سرباز جان خود را بخاطر غرق شدن در آب از دست داده اند .