رفتار ناشایست نیروهای نظامی با مردم مظلوم بلوچ

برخورد زشت و ناپسند مامور انتظامی با یک موتور سوار گازوئیل کش در سراوان تنها نمونه ای از هزاران رفتارهای توهین آمیز توأم با تحقیر و خوشونت است که هر روزه از سوی ماموران انتظامی و امنیتی که غیر بومی هستند با بلوچهای مظلوم دیده می شود و این نوع رفتارها عاقبتا تبدیل به نوعی عادت بزرگ بینی و خودبرتری بینی بین غیربومی های استان سیستان و بلوچستان شده است که به خود اجازه می دهند تا با زور اسلحه و سرنیزه مردم بلوچ را تحقیر کنند.

زمانی که گروه های مسلح به نیروهای امنیتی حمله کرده و آنها را یا کشته و یا به گروگان می برند همه ایران و رسانه های وابسته داخلی و خارجی هیهات سر می دهند و از جنایت حرف می زنند ولی هرگز رفتار ناشایست سربازان و نیروهای امنیتی را با مردم #بلوچ محکوم نمی کنند.
مردمی که در بیکاری مطلق روی به کار#سوختبری می آورند اینگونه مورد آزار و اذیت نیروهای غیربومی قرار گرفته و کرامت انسانی شان از بین می رود.
همگان به خوبی می دانیم که#سوختبران_قاچاقچی_نیستند و به دلیل ناملایمات #حاکمیت #جمهوری_اسلامی تن به این کار خطرناک می دهند.

#رسانک معتقد است که خشونت همیشه محکوم بوده و است ولی سکوت رسانه های داخلی و خارجی نیز در مقابل این جنایت ماموران نظامی ایران در حق#ملت_بلوچ قابل تامل می باشد.

 

برگرفته از اینستاگرام: رسانک

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com