کشته شدن عباس اله وردی دانشجوی سوختبر بلوچ در مسیر شستون به کوهک

عباس اله وردی یکی از جوانان بلوچ و دانشجویان ممتاز سال سوم دانشگاه شیراز در رشته ی علوم تربیتی ، در پی #واژگونی خودروی سوختبرش روز گذشته جان خود را از دست داد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۹۸ عباس اله وردی که بدلیل فقر ، مشکلات اقتصادی و معیشتی مجبور به سوختبری شده بود به علت ناهموار بودن مسیر جاده سراوان به کوهک و منحرف شدن خودرویش جان خود را از دست داد.

تمامی منابع اقتصادی و کسب و کارهای درآمدزا در استان سیستان و بلوچستان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در قبضه نهادههای امنیتی ، سپاه و افراد صاحب نفوذ غیر بومی می باشد که جوانان بلوچ تحصیلکرده و مردم عادی بیکار می باشند و بدست آوردن شغل مناسب بدون تاییدیه از سپاه و رد شدن از فیلترهای اطلاعاتی و بدون سفارش نهادههای صاحب نفوذ غیرممکن می باشد.

با توجه به فراوانی منابع و پتانسیل های موجود در استان سیستان و بلوچستان ، مردم این استان بلحاظ رفاه می بایست دارای بهترین امکانات زندگی می بودند اما بعلکس نهادههای انتظامی و سپاه تمامی گلوگاههای اقتصادی را به فبضه خود درآورده اند و صاحبان منصب با همکاری سرداران سپاه صاحب تمامی پروژه های مهم و منابع اقتصادی را بلعیده و مردم بلوچ در سرزمین خود از همه چیز محروم کرده اند.

هیچگونه کارخانه و کسب و کاری در این استان بافت نمی شود و اجباراً حمل سوخت توسط جوانان بلوچ به آنسوی مرز تنها منبع درآمد مردم در این استان می باشد . بر اساس مستندات و شواهد موجود قاچاق سوخت در مقیاس بالا توسط ماموران دولتی با تانکرهای چندین هزار تنی و با همکاری سپاه ، بسیج ، نیروی انتظامی و اطلاعات  در حال انجام است و هیچ خطری حاملین سوخت دولتی را تهدید نمی کند بلکه ماشینهای نظامی تانکرهای سوخت قاچاق را تا آنسوی مرز اسکورت می کنند ولی در عوض جوانان بلوچ با حمل چند گالن سوخت با خطرات جانی فراوانی روبرو هستند . مردم بلوچ با شلیک تیر مستقیم از سوی ماموران انتظامی و یا حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که چطور ماموران انتظامی خود در قاچاق سوخت دولتی سهیم هستند ولی مردم عادی را با دو گالن سوخت به کشتن می دهند.

تامین معیشت مردم وظیفه اصلی یک دولت و نظام حکومتی می باشد. مردم بلوچ انتظار دارند که حکومت در ازای استخراج منابع این استان فکری اساسی برای رفع معضل بیکاری انجام دهد، در غیر اینصورت مردم به هر دری خواهند زد تا شکم خانواده خود را سیر کنند حتی اگر در این را کشته شوند.