زخمی شدن جوان بلوچ در تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کرمان

یک شهروند بلوچ توسط ماموران امنیتی در مسیر کرمان به ایرانشهر از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸ ماموران امنیتی کرمان به سمت “علیرضا نورایی” فرزند نظرمحمد اهل بمپور در مسیر کرمان ایرانشهر از فاصله نزدیک شلیک کردند که در اثر آن تیر به سینه اش اصابت کرده و به شدت مجروح شده است.

شاهدان عینی بلافاصله او را به بخش فوریت های پزشکی منتقل کردند.

به گفته یکی از بستگان وی این واقعه در مسیر کرمان به ایرانشهر توسط ماموران امنیتی کرمان رخ داده دست.

این منبع گفت: علیرضا اهل بمپور است و به دعوت دوستانش به کرمان رفته بود در حین برگشت ماموران امنیتی در مسیر کرمان به ایرانشهر به وی ایست دادند که علیرضا می ایستد و از ماشین پیاده می شود اما ماموران به سمتش شلیک میکنند.

وی افزود: علیرضا مسلح نبوده و تنها با دیدن لباس بلوچی اش بدون هیچ سوال و جوابی به سمتش شلیک کردند.

این منبع افزود: علیرضا در ایرانشهر دکه بنزین فروشی دارد و فردی معمولی است.

وی همچنین گفت: پدر نامبرده در این خصوص شکایت کرده اما پاسخی دریافت نکرده است.

لازم به ذکر است که حال جسمانی علیرضا پس از عمل جراحی و خارج کردن گلوله مناسب گزارش شده است.