زخمی شدن یک شهروند بلوچ در اثر شلیک ماموران مرصاد

ماموران مرصاد در منطقه گورناگان سرباز به طرف یک خودرو دستگاه سنگین آتش گشودند که باعث منحرف شدنش از جاده و مجروح شدن راننده شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان روز گذشته ۱۹ آبان ۹۸ ماموران مرصاد در منطقه گورناگان شهرستان سرباز به یک خودرو دستگاه سنگین اقدام به تیراندازی کردند که خودرو منحرف شده و راننده اش مجروح شد.

راننده این خودرو “محمد صابر بهرامزهی” فرزند شیرمحمد اعلام شده است.

تیراندازی خودسرانه ماموران نظامی بطرف شهروندان بلوچ در بلوچستان رو به افزایش است.

این در حالیست که تاکنون هیچ گزارشی از محاکمه خاطیان که با تیراندازی مستقیم جان این شهروندان را گرفته اند؛ مخابره نشده است.