اولین شماره خبرنامه گروه حقوق بشر بلوچستان با اخبار نقض حقوق بشر در ما فوریه ۲۰۲۰ تنظیم و انتشار یافت.

 

جهت دانلود به لینک زیر مراجعه نمائید.

 

Download