یک جوان بلوچ اهل جکیگور در مرز بلوچستان مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۹ یک جوان بلوچ به نام محمد برم فرزند عزیز اهل روستای جکیگور از توابع شهرستان راسک در نزدیکی “مَند” کشته شد.

این شهروند بلوچ حامل بار روغن بوده که مورد هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

خبرهای تایید نشده ای نیز مبنی بر زخمی شدن شاگرد (کمک راننده) وی نیز وجود دارد که تا لحظه تنظیم خبر هویت او مشخص نشده است.

لازم به ذکر است که در هفته‌های اخیر گزارش های مختلفی از تیراندازی به سوی سوختبران در دو سوی مرز بلوچستان مخابره شده بود.