پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ حوالی ظهر منطقه ای به نام جنگلوک در شهر سیاحتی و تجاری چابهار سوخت و خاکستر شد.

جنگلوک، حلبی آباد و یا به قول مسئولان سکونت گاهی غیر رسمی در دل شهر چهبار به مساحت حدود سه هکتار در سایت اداری این شهر قرار دارد.
سکونت حداقل چهارصد خانوار در زمینی به مساحت حدود سه هکتار باعث تبدیل آن به یکی از متراکم ترین بافتهای شهری شده است.

این منطقه مسکونی که ساکنان آن مردم بومی و اصیل این منطقه هستند، پس از استقرار پادگان سپاه و دادسرای نظام در همسایگی آن از کاربری مسکونی خارج و تبدیل به کاربری اداری شده و منطقه تبدیل به منطقه نظامی شده است.

روشی که سپاه و ارگان های نظامی در همه شهرهای بلوچستان برای تصاحب و تصرف زمین های مسکونی ساکنان اصیل و بومی، جهت اجبار آنها برای مهاجرت به مکان های دیگر و بر هم زدن بافت جمعیتی بلوچستان، دنبال می کنند.

وقتی کاربری مناطق از مسکونی به اداری و نظامی تبدیل میشود، ساکنان مجوز ساخت و ساز نمی گیرند و شهرداری ها و ادارجات دیگر اجازه ارائه هیچگونه خدمات شهری به این مناطق را ندارند و مردمی که ساکنان اصیل و بومی آنجا هستند از کمترین امکانات شهری از جمله راه، برق، گاز و آب بهره مند نیستند. ساخت سازها ایمن نیست و کوچکترین اتفاقی میتواند مسبب یک تباهی بزرگ شود، آنچه که دیروز در جنگلوک چهبار شاهد آن بودیم.

و بعد از این نوع اتفاقات است، کسانی که منتظر این تباهی بوده اند تا بتوانند منطقه را تخلیه و صاحب شوند، به نام سازمان های خیریه و به قصد کمک و انتقال ساکنین به مکان های دیگر وارد عرصه میشوند تا با وعده و وعید های تو خالی مردم را سرگردان کنند و خود به هدفشان برسند.

در همه شهرهای بلوچستان مناطقی همچون جنگلوک وجود دارند که توسط ارگان های نظامی محاصره و با نفوذ اداری تغییر کاربری داده و در فقر تحمیلی مطلق نگاه داشته شده اند تا با جرقه ای سوخته و تباه شوند.