گزارش موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان آمار ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴

 

 لینک فایل پی دی اف

 

 مقدمه

 

    بعد از روی کار امدن دولت روحانی با شعار اعتدال و  با توجه به اقدامات ایشان از قبیل تنظیم  منشور حقوق شهروندی , ملاقات با نمایندگان اقلیتهای مذهبی و قومی , تعیین علی یونسی ( وزیر اطلاعات در دولت آقای خاتمی) به عنوان مشاور ویژه در امور اقلیتها,  انتظار بر این بود که  در چارچوب قانون اساسی و سخنان آقای روحانی فضای جامعه در  خصوص اقلیتها کمی منعطف تر و  رویکرد امنیتی که همواره در خصوص اقلیتها انجام پذیرفته است کمی کاسته شود .  اما متاسفانه به دلایل مشخص نه تنها این مهم انجام نپذیرفت بلکه در مواردی شاهد افزایش فشار بر جامعه به شکل کلی و همچنین اقلیتها هستیم . شاید بتوان  این عدم تغییر واضح و  افزایش فشار بر بخشی از جامعه را در چندگانگی قدرت در ایران و رقابتهای پشت پرده ی سیاستمداران در وهله حساس کنونی جستجو نمود که به اختصار عبارتند از : اولویت اقتصادی دولت روحانی و سرمایه گذاری عظیم در حل پرونده ی اتمی ایران  , زیر فشار قرار دادن دولت از سمت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای سهم خواهی  , بحران آفرینی اصولگرایان افراطی ( همانطور که در زمان خاتمی هم شاهد این امر بوده ایم ) برای کاستن از محبوبیت و وجاهت دولت , مداخلات پشت پرده رهبری برای ایجاد موازنه ی لازم در قدرت گروهها  , بستن فضای جامعه در مقابل انعطافهای انجام شده از سوی حاکمیت برای حل پرونده ی هسته ای . تمام این موارد باعث گردیده است که در مدت گذشته آمار نقض حقوق شهروندی در حوزه های مختلف بهبود خاصی نیافته و همچنان شاهد یکه تازی نهادهایی مانند اطلاعات ، اطلاعات سپاه و قوه ی قضاییه برای کنترل فضای جامعه به شیوه ی خود هستیم . در این میان اقلیت اهل سنت بلوچ که همواره جزء محرومترین بخش جامعه محسوب میشده اند همچنان مورد ظلم و رفتار تبعیض گرایانه در حوزه ی مختلف از قبیل اموزش , امکانات , امنیت , توسعه  از سوی مسئولان امر هستند . هر چند با نگاه مثبت شخصیتهایی مانند علی یونسی , علی اوسط هاشمی ( استاندار سیستان و بلوچستان ) و برخی دیگر از مدیران دولتی شاهد ایجاد روزنه هایی از امید هستیم اما رویکرد کلی و امنیتی و نا توانی این افراد در تغییر سیاستهای امنیتی و تاثیر گذاری بر نیروهای امنیتی چون سپاه پاسداران خصوصا در بلوچستان و در مورد شهروندان بلوچ همچنان موارد نقض حقوق همانند گذشته و چه بسا بیشتر ادامه دارد و هر روز شاهد به وقوع پیوستن مشکلات جدیدی نیز هستیم . 

” کمپین فعالین بلوچ ”  در سال ۹۴ نیز نهایت تلاش خود را جهت جمع آوری گزارشات و موارد نقض حقوق شهروندان بلوچ در ایران نموده است .این کمپین از مهرماه ۹۲ فعالیت خود را آغاز نموده است . در تنظیم این گزارش تنها به مواردی که با قطعیت قابل پیگیری و تحلیل میباشند ذکر  شده اند و بخشی از موارد نقض واضح حقوق شهروندان بلوچ میباشد . به دلیل نبود و دشواری دسترسی به منابع کافی و عدم امکان فعالیت سازمانهای مدنی مستقل بدون شک این گزارش بخشی از موارد اتفاق افتاده در منطقه بلوچستان ایران محسوی می شود.

  اعدامها  

 

§     در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۴ از منطقه بلوچستان ایران تعداد ۲۸ زندانی در زندانهای ایران اعدام گردیده اند  . از این تعداد ۲۷ مورد تحت جرایم مواد مخدر و ۱ نفر تحت جرم قتل اعدام گردیده اند . ۶۵% از زندانیان در سیستان و بلوچستان تحت جرایم مواد مخدر هستند که این آمار در کل کشور ۴۸% از مجموع زندانیان است . مشخصات ۱۳ مورد ( ۴۲/۴۶%)  نا معلوم و ۱۵ (۵۷/۵۳%) مورد مشخص میباشد . اغلب احکام اعدام هایی که موضوع آنها رسانه ای شده و به دست ما رسیده اند در استانهای خارج از سیستان و بلوچستان اجرا شده است. زندان زاهدان در حال حاضر چهار یا پنج برابر ظرفیت خود زندانی در خود جای داده است که باعث پایین آمدن استانداردهای لازم برای زندانیان گشته است و در گزارشی که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۴ توسط مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر گشت ۳۵۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان در انتظار اجرای حکم خود میباشند  . همچنین طبق گزارشات رسیده خانواده های زندانیان در بسیاری از موارد دست به گریبان مشکلات بسیار زیادی هستند که توسط هیچ مرجعی پیگیری و حمایت نمیگردند . کاشانی نماینده زاهدان نیز با اذعان به این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفته است : “راه حل مبارزه با مواد مخدر نه اعدام هست و نه زندان. 

 

اعدامها

 

 – زاهد دینارزهی فرزند دادمحمد, اعدام شده  تحت جرائم مواد مخدر در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۴ , زندان رجایی شهر

– اسماعیل شهنوازی (زابدزهی) فرزند رضایی , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۴ , زندان اراک

– بخشی بامری فولادزهی , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ خرداد ۹۴ , زندان قزلحصار کرج 

 – مهران بلوچ زهی , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ خرداد ۹۴ , زندان قزلحصار کرج

– فرزاد پروین , اعدام شده تحت جرم قتل عمد در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۴, زندان زاهدان 

– جنگی کرنگش , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ مرداد ۹۴ , زندان بندر عباس 

 – خداداد کرنگش , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ مرداد ۹۴ , زندان بندر عباس 

– عمر پرستنده , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۴ , زندان عادل آباد شیراز 

– سعادت شه کرم زهی (ریگی) , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب 

– عیسی عمرزهی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب

– ابوذر دهواری , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۴ , زندان رفسنجان

– انور دهواری , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۴ , زندان رفسنجان 

– مجید ساسولی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۴ , زندان زابل 

 

شهروندان بلوچ اعدام شده که اطلاعات آنها کامل نیست 

– دو شهروند بلوچ , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۴ , زندان مرکزی زابل 

– چهار شهروند بلوچ , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۴ , زندان مرکزی زاهدان 

– دو شهروند بلوچ , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۳ اردیبهشت , زندان مرکزی بندرعباس 

– شهنوازی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب

– جدگال , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب

 

صدور حکم اعدام

 

ـ نوشیروان عمرزهی , محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان 

 ـ محمد امین عمرزهی معروف به جما, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

ـ یوسف گنگوزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 ـ علیرضا ناروی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 ـ غلامرسول مزارزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 ـ ناصر عمرزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 ـ حسین دادور, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 ـ عبدالله صلاحزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 ـ مرادبخش بلوچی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 ـ نبی مزارزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان

 

 

  احضار , بازداشت , زندان

 

§     در ۶ ماه گذشته تعدادی از علمای بلوچ با عناوین مختلف به دادگاههای روحانیت یا انقلاب احضار گردیده اند . همچنان تعدادی از شهروندان تحت جرایی چون  مواد مخدر و جرایم عقیدتی زندانی یا بازداشت شده اند  .  در این میان مولوی فتحی محد نقشبندی , امام جمعه راسک , که به مدت ۱۱۳۰ روز به شکل غیر قانونی  در بازداشت به سر میبرد با قید وثیقه قابل تامل ۵۰ میلیارد ریالی آزاد گردید  . 

 

احضار

 

– احضارخانواده مولوی مصطفی جنگی زهی در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۴ , دادستان شهرستان راسک 

– احضار مولوی عبدالمجید شه بخش معروف به “ابو عمار بلوچستانی ” در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۴ , دادگاه ویژه روحانیت مشهد

– احضار مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمه اهل سنت شهرستان راسک در تاریخ ۷ تیر ۹۴ , وزارت اطلاعات

 

بازداشت

 

– بازداشت سه تن از اعضاء گروه انصار الفرقان ,  اداره اطلاعات استان بوشهر در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۴

– بازداشت مولوی عبدالشکور نارویی مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت منبع العلوم شیرآباد زاهدان , در استان لارستان در تاریخ ۸اردیبهشت ۹۴

– بازداشت ۲۰ نفر از شهروند کریم آباد و محمدان ایرانشهر پس از اعترضاتی که به خشونت کشیده شد و در پی کشته شدن یک راننده خودرو  مظنون به حمل گزوئیل به نام احمد عبدالزهی , در تاریخ ۷ خرداد ۹۴

–  احمد ریگی ماریشان طلبه دارالعلوم مکی زاهدان که هشتم شهریور از مدرسه خارج و ناپدید شد ,  بازداشت شده توسط وزارت اطلاعات در تاریخ ۸ شهریور ۹۴ . 

وی در تاریخ ۱۲ شهریور آزاد شد در حالی که شکنجه شده بود .

 

احکام زندان

– الله داد گنگوزهی , محکوم به ۱۵ سال زندان تحت جرایم مواد مخدر , ۲۴ خرداد ۹۴ 

 ـ نورمحمدشهنوازی  , محکوم به ۱۵ سال زندان تحت جرایم مواد مخدر , ۲۴ خرداد ۹۴

ـ عید محمد قمبرزهی , محکوم به ۳ سال زندان تحت جرایم مواد مخدر , ۲۴ خرداد ۹۴

– ناصر پیری طلبه دارالعلوم مکی زاهدان , محکوم به ۵ سال زندان جرام عقیدتی , ۱۳ مرداد ۹۴

 

 

 

  نقض حقوق شهروندی 

 

      خواسته اصلی مردم بلوچستان رفع عقب ماندگی‌ها و توسعه استان و بر طرف نمودن نابرابری‌ها و تبعیض ها است . در زمینه بر آورده شدن این خواسته‌ها نه تنها موضوع قابل توجهی انجام نگرفته است ، بلکه با نفوذ هر چه بیشتر ارگان های امنیتی در استان، تحقیر و ستم مذهبی و تبعیض قومی نیز بر آن‌ها افزوده شد. مردم بلوچ به دلایل قومی، مذهبی و مخالفت با ولایت فقیه به شهروند درجه سه تبدیل شده اند. فقط کارهای زیربنایی که در راستای پروژه‌هایی  امنیتی ـ نظامی هستند با بودجه های کلان اجرا شده اند. امروزه تبعیض و ظلم و نابرابری در بلوچستان بیداد می‌کند. بیش از ٩٠ هزار مامور مسلح (ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و مرزداری) به همراه ٦٠٠ هزار بسیجی و تعداد نامعلومی از سربازان گمنام امام زمان در بلوچستان وجود دارند. یعنی برای کمتر از هر ٥ بلوچ یک مامور نظام وجود دارد. عمده ی نیروهای امنیتی از سپاه پاسداران هستند که هیچ پاسخگویی به نهادهای زیربط ندارند . چندی پیش استانداری استان درخواست انتقال تامین امنیت از سپاه به نیروی انتظامی را داده بود که مورد موافقت قرار نگرفته است . 

 

نقض حقوق زندانیان 

 

– علیرغم نقض احکام ملک محمد آبادیان و فرزندانش عبدالهادی و جواد آبادیانتوسط دیوان عالی کشور و تایید این موضوع توسط وکیل این زندانیان اما قوه قضائیه بدون توضیح بیشتر از “روند جدیدی”  در پرونده این زندانیان بلوچ خبر داد , ۲۵ فروردین ۹۴

– شفی محمد تنومند , فوت به دلیل بیماری شدید و بی توجهی پزشک در زندان مرکزی زاهدان ,  ۲۹ فروردین ۹۴

– مولوی عبدالغفار نقشبندی , انتقال از زندان مرکزی زاهدان به وزارت اطلاعات , ۸ اردیبهشت ۹۴

– ملک محمد آبادیان و فرزندانش عبدالهادی و جواد آبادیان, انتقال از زندان مرکزی زاهدان به وزارت اطلاعات , ۸ اردیبهشت ۹۴

– عبدالواحد گمشادزهی ۱۹ ساله , فوت به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در زندان زاهدان , ۲۸ اردیبهشت ۹۴

خانواده های بازداشت شدگان نصیر اباد , نامه به احمد شهید و مراجع بین المللی و ابراز نگرانی بابت پرونده سازی و بلاتکلیفی فرزندانشان , ۳۱ اردیبهشت ۹۴

– دوازده تن از بازداشت شدگان نصیر آباد (اسامی ذیلا در بخش برگزاری دادگاه بیان شده) , انتقال از بازداشگاه وزارت اطلاعات و سپاه به زندان زاهدان بعد از ۶ ماه , ۲۱ خرداد ۹۴

 – جما عمر زهی , انتقال به قرنطینه و سپس بازداشگاه وزارت اطلاعات بابت اعتراض به حکم اعدامش , ۳ تیر ۹۴

– امین رییسی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۴ تیر ۹۴

– نجیب رییسی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۴ تیر ۹۴

– داوود بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۴ تیر ۹۴

– عبدالستار بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

 – عامر گهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

– ابوبکر ملازهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

– ابوبکر بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

 – امید بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

– مصیب وطن خواه از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

– ادریس بلیده ای از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

 – امین بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴

– بشیر بلیده ای از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۴ تیر ۹۴

– مولابخش عباس زهی , انتقال جسد به بیمارستان پس از ۳ ساعت بازداشت توسط مأموران وزارت اطلاعات چابهار , ۱۴ تیر ۹۴

– نعیم عباس زهی , انتقال جسد به بیمارستان پس از ۳ ساعت بازداشت توسط مأموران وزارت اطلاعات چابهار , ۱۴ تیر ۹۴

– عابد بمپوری  زندانی سیاسی , محرومیت از مرخصی توسط وزارت اطلاعات با وجود احراز شرایط مرخصی , زندان زاهدان , ۱۶ تیر ۹۴

-بازداشت شدگان اهل سنت نصیرآباد در زندان زاهدان , مخالفت مسئولین زندان با تهیه ی وسیله ی سرمایشی درتابستان ماه رمضان و تهیه این وسائل توسط خود زندانیان , ۲۲ تیر ۹۴

– همراهان در پرونده مولوی نقشبندی , علیرغم نقض احکام و آزادی مولوی نقشبندی بقیه افراد پرونده وی همچنان با ممانعت وزارت اطلاعات در حبس به سر می برند , ۱۰ مرداد۹۴

– ملک محمد آبادیان و هادی آبادیان , شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان سیستان و بلوچستان طی ابلاغیه ای از دو زندانی سیاسی بلوچ ملک محمد ابادیان و فرزندش هادی آبادیان که پیشتر احکام اعدام آنها با اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود، خواسته که ظرف ده روز از دریافت ابلاغیه نسبت به “تعیین وکیل” اقدام نمایند , ۱۹ مرداد۹۴

– عبدالواحد شه بخش , بعد از دو سال در وضعیت بازداشت موقت و بلاتکلیفی اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان منتقل گشت , ۵ شهریور ۹۴

 

 

 

نقض حقوق کارگران 

 

– شماری از کارگران کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر نسبت به تعویق ۳ ماهه برای پرداخت حقوق دست به اعتراض زدند , ۶ تیرماه ۹۴

– مرگ دو کارگر در اثر فروریختگی دیوار در شهرستان خاش , ۸ تیر ۹۴

– زحمی شدن یک کارگر در اثر فروریختگی دیوار در شهرستان خاش , ۸ تیر ۹۴

– فعالان صنفی کارگری در منطقه عسلویه از ادامه برخوردهای تبعیض آمیز (از جمله حقوق پائین تر و حذف بیمه و سنوات و..) با کارگران بلوچ خبر دادند که پروژه‌های در دست ساخت فازهای ۲۰ و ۲۱ منطقه ویژه عسلویه مشغول به کارند , ۱۵ شهریور ۹۴

 

 

ناامنی و نگاه امنیتی به منطقه 

 

– ماموران در ایست بازرسی‌های ورودی به شهر زاهدان از ورود برخی از خودروها با پلاک «سایر استان‫‌ها» به خصوص خودروهای حامل روحانیون اهل ‫سنت، به این شهر «ممانعت می‌کنند».  ۰۵ فروردين ۹۴

– ماموران امنیتی با یورش به روستاهای نصیر آباد و بندان سرباز پس از محاصره  اقدام به تفتیش منازل تعدادی از ساکنان محل کردند , ۰۸ فروردين ۹۴

– قائم مقام وزیر کشور مدعی بازداشت عوامل ترور معلمان در بلوچستان شده است . وی در حالی از بازداشت ۲۰ نفر از اعضای جیش العدل در سراوان خبر می دهد که پیشتر آمار بازداشت شدگان از جیش العدل در سراوان کمتر از این تعداد ذکر شده بود. ۰۹ فروردین ۹۴

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مدعی شده است یک “تیم تروریستی” منهدم کرده است, ۱۷ فروردين ۹۴

–  معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان در مراسم معارفه مدیر کل جدید امنیتی انتظامی گفت: شش منطقه انتظامی جدید در استان راه اندازی می شود, ۲۱ فروردين ۹۴ 

– در حالی گزارشهایی از تمدید دوره ماموریت سپاه در تامین امنیت بلوچستان منتشر می شود که خبرگزاری مهر در گزارشی از پیشنهاد استانداری سیستان و بلوچستان به مسئولان کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به بازپسگیری امنیت استان از سپاه و در دست گیری آن توسط استانداری پرده برداشته است, ۰۶ ارديبهشت ۹۴

– روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان بوشهر اعلام کردکه سه تن از اعضای انصار الفرقان را دستگیر کرد ۰۶ ارديبهشت۹۴

– تعدادی از افرادی که مردم محلی از آنها به عنوان “اشرار” و “اشوبگر” یاد کردند به همراهی تعدادی از ماموران وابسته به نیروهای “مرصاد” به روستای ضیایی در حومه بخش بم پشت – سراوان رفته و با تیر اندازی و شکستن درب و پنجره خانه های مردم باعث ایجاد رعب و وحشت اهالی محل شدند, ۱۹ ارديبهشت ۹۴

– فرمانده انتظامی سراوان از شناسایی دو متهم حادثه تیراندازی روز شنبه به دانش آموزان «دبیرستان پسرانه دانشگاه» این شهرستان خبر داد , ۲۰ ارديبهشت ۹۴

– در پی لغو سفر مسئولان کمیسیون امنیت ملی مجلس به سیستان و بلوچستان ، سید باقر حسینی نماینده زابل وعضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با مهر گفت: “واقعه محمدان ایرانشهر و اقدام به موقع بر علیه مخلان امنیت، تاکیدی دوباره بر ضرورت حضور سپاه در ایجاد امنیت سیستان و بلوچستان بود , ۲۴ ارديبهشت ۹۴

– شاهدان عینی از برخوردهای سلیقه ای در ورودی شهر زاهدان همزمان با مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان خبر داده اند , ۲۶ ارديبهشت ۹۴

– مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از ترور یک معلم به نام عبدالله شهراز (کرمزهی) در نوک‌آباد خاش خبر داد , سه  ۲۹ ارديبهشت ۹۴

– وزیر ایالتی و مرزی پاکستان در دیدار با وزیر کشور ایران ابراز نگرانی ایران از ورود گروه های مسلح از خاک پاکستان به ایران را “بزرگنمایی” دانست , ۰۳ خرداد ۹۴

– در تازه ترین مورد از اظهار دشمنی تندروها با نام “بلوچستان” بلواری که به تازگی در شهر زاهدان به این اسم نامگذاری شده بود، در چندین جا تابلوها رنگ پاشی شده و نام بلوچستان حذف شده است , ۰۴ خرداد ۹۴

– امیر دریادار حبیبالله سیاری در جریان بیست و سومین همایش ارگانهای دریایی گفت: مهمترین ساحل کشور ما  سواحل مکران است، که تنها ۴۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.  ۰۶ خرداد ۹۴

– مولوی طیب ملازهی از نا امنی های شهر ایرانشهر و عدم کنترل آن توسط ماموران انتظامی و امنیتی به شدت انتقاد کرد , ۰۸ خرداد۹۴

– یک سرباز پلیس راه بمپور-ایرانشهر هنگام انجام وظیفه در برجک دیده بانی کشته شد , ۱۷ خرداد۹۴

– علیرضان نخعی از بررسی مجدد ۱۲۰ نفری که در سالهای اخیر در سیستم آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان رد صلاحیت شده اند خبر داد , ۱۸ خرداد ۹۴

– تعدادی از ماموران لباس شخصی در مسیر جالق به سراوان اقدام به شلیک به سمت مسئولان بلندپایه و فعالان مدنی بلوچ کردند , ۲۵ خرداد۹۴ 

– دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اقرار کرده که وجود سلاح گرم باعث افزایش نا امنی در استان سیستان و بلوچستان شده است , ۰۲ تیر۹۴ 

– با گذشت چهار ماه و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هنوز نیروهای یگان ویژه تهران، خراسان و کرمان در دو شهر بندری کرگان و کلاهی حضور سنگینی دارند، این ماموران یگان ویژه از اسفند ماه سال ۹۳ با یورش به بندر کرگان و کلاهی که جمعیت آن را بلوچ های اهل سنت تشکیل می دهند اقدام به بستن خور دریایی و کندن خندق دور تا دور این دو شهر و برپایی ده ها ایست و بازرسی در هر ۵۰ متری نموده اند , ۰۴ تیر۹۴  

– درگیری میان نیروهای سپاه و جیش العدل در منطقه آسکان و کوهک سراوان , ۰۵ تیر۹۴

– سپاه اعلام کرده که سامانه پرواز شبانه بالگردها برای حفظ امنیت در شبها و رصد هر گونه حرکت در مرزها راه‌اندازی شد , ۱۰ تیر۹۴

– فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از انهدام “یک تیم تروریستی” در منطقه‌ای مرزی میرجاوه  در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است , ۲۰ تیر۹۴

– علمای اهل سنت بخش آشار از وجود نا امنی های چون سرقت و اخاذی با سلاح های گرم و سرد که در یک هفته گذشته روند رو به رشدی داشته است اعتراض کردند , ۲۴ تیر

– مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: آمار نزاع در این استان طی سه ماهه نخست سال با دو درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود , ۲۶ تیر۹۴

– درگیری خیابانی مسلحانه در خیابان پرستار زاهدان سه کشته برجا گذاشت , ۲۹ تیر۹۴

– یکی از مقام‌های نظامی پاکستان گفته که مرزبانان ایران چهار گلوله خمپاره را به سمت «پنجگور» منطقه مرزی پاکستان در ایالت «بلوچستان» شلیک کرده‌اند , ۳۱ تیر۹۴

– فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: انسداد مرزهای شرقی کشور مهمترین اولویت این نیرو، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور است , ۰۲ مرداد۹۴

– پسر ۹ ساله‌ای که دو ماه قبل در زابل ربوده شده و برای آزادی‌اش ۹۰۰ میلیون تومان باج‌خواهی شده بود، بعد از یک هفته تحمل جراحات شکنجه، در بیمارستان جان خود را از دست داد , ۰۳  مرداد۹۴

– خبرگزاری فارس از کشته شدن یک “مرزبان” در درگیری با “قاچاقچیان مسلح” در مرز سراوان خبر داده است , ۰۸ تیر۹۴

– جمعی از علما، معتمدان و ریش سفیدان به نمایندگی از سوی مردم بخش بزمان در دیدار با بخشدار این بخش خواستار شناسایی و برخورد جدی با عوامل نا امنی در این منطقه شدند , ۰۵ مرداد ۹۴

– در کمتر از یک ماه این دومین بار است که رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بخاطر وجود سلاح گرم ابراز نگرانی می کند و در مورد آن هشدار می دهد , ۰۶ مرداد۹۴ 

– با گذشت کمتر از دو روز از اقدام شهرداری ایرانشهر مبنی بر نامگذاری خیابان کمربندی شهرستان ایرانشهر به نام “عمر فاروق اعظم رض” گزارش ها حکایت از کندن و برداشتن عامدانه این تابلوها دارد , ۲۱ مرداد ۹۴

– حسین رحیمی در دیدار با فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: نیروی انتظامی با همکاری سپاه اقدامات مشترک خوب و ارزشمندی را در بخش‌های مختلف عملیاتی اجرا کرده و تلاش می‌کنیم با همدلی و هم‌افزایی و گسترش تعاملات، اهداف هر دو سازمان را پیش ببریم , ۲۶ مرداد۹۴

– علی رغم گذشت قریب به ۵۰ روز از مرگ مشکوک دو جوان چابهاری پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات، پزشکی قانونی همچنان جواب را به زمان دیگری موکول می کند , ۲۸ مرداد۹۴

– دو شهروند غیرنظامی به نامهای محمدرضا شریعت پور و صفرعلی جعفری از سیزده ماه پیش توسط یک گروه مسلح از اپوزیسیون بلوچستان گروگان گرفته شده اند , ۱۳ شهریور ۹۴

– علیرغم گذشت یک سال از کشته شدن کارگر بلوچی به نام عبدالله مرادزهی و زخمی شدن همسر وی از ناحیه سر قوه قضائیه اما از پیگیری قضایی این موضوع طفره می رود , ۱۸ شهریور۹۴

 

 

تیراندازیهای خودسرانه (کشته و زخمی شدن شهروندان بلوچ)

 

   برخوردهای امنیتی و خشن نیروی انتظامی در استان سنی نشین سیستان و بلوچستان فجایعی به وجود آورده که از دید ناظران و مردم منطقه دور نمانده و باعث نگرانی و نارضایتی عمومی در بین مردم شده است اما نبود جامعه مدنی توانمند و نبود امکان پیگیری قضائی، میدان را برای تبلیغات های یک طرفه از سوی حاکمیت در این استان باز گذاشته است .علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان ۱۵ مهر در جمع کارکنان نیروی انتظامی چابهار گفت: ” نیروی انتظامی در تمامی صحنه ها زمینه ساز آرامش است، امروزه این آرامش، آسایش و فراغ بالی که درکشور و استان سیستان و بلوچستان داریم از همت بلند و والای سبزپوشان نیروی انتظامی است” . این گونه مدیحه سرایی ها نه فقط از زبان استاندار سیستان و بلوچستان که از زبان کلیه مسئولان از آنجا که جزویی از این سیستم هستند در هر صورت بیان می شود اما نگرش نا برابر مسئولان ذیربط به این موضوع و عدم توجه و پیگیری  فجایعی که توسط برخی از ماموران در این استان مرزی انجام می شود و در صورت اطلاع، اقدام به توجیه و کتمان آن، راه را برای تعدی بیشتر به حقوق مردم بلوچ و رفتارهای امنیتی هر چه بیشتر توسط ماموران باز کرده است؛ چنانکه این اهمال مسئولان از سویی و ادامه رفتارهای ماموران انتظامی و امنیتی از سوی دیگر باعث کشته و زخمی شدن و تضییع حقوق بسیاری از مردم بلوچ شده است. بنابر آمار های جمع آوری شده توسط  “کمپین فعالین بلوچ” با اذعان به این مساله که این موارد کلیه اتفاق های به وقوع پیوسته نیستند و بخاطر نبود امکان گزارشگری در داخل استان، نبود خبرنگار، ضعف جامعه مدنی و وجود فشارهای امنیتی صرفا بخشی از این دست از اتفاقات به شمار می آیند در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۶ نفر در اثر شلیک ماموران انتظامی کشته و ۷ نفر زخمی شده اند که از این افراد ۴ تن زن و کودک می باشند.

مجموع کشته و زخمی شدها ۳۳ نفر می باشند . از این تعداد ۲ نفر از بلوچ های هرمزگان هستند و  هویت دقیق ۷ نفر مشخص نشده است. کوچک ترین فرد در این مجموعه یک دختر بچه سه ساله و بزرگ ترین فرد یک جوان ۳۲ سال بوده است. در اکثر موارد ماموران صرفا به ظن حمل یکی از انواع قاچاق نظیر قاچاق کالا، گازوئیل، مواد مخدر تیر اندازی کرده اند اما در عمل افراد تیر خورده (به جز چند نفر) هیچ یکی از انواع قاچاق را به همراه نداشته اند و تیر اندازی ماموران فاقد توجیه قانونی و ضابطه تیر اندازی بوده است. و در برخی از موارد تیر به افراد صرفا “رهگذر” اصابت کرده است. از این تعداد فقط ۹ نفر در نزدیکی خط مرزی بلوچستان ایران و پاکستان کشته و زخمی شده اند و بقیه افراد در روستاها، جاده های ترانزیتی، پاسگاه های ورودی شهرها و در یک مورد در وسط شهر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. در اکثر موارد ماموران نیروی انتظامی پس از تیراندازی محل واقعه را ترک کرده و مسئولیت تیر اندازی را به عهده نگرفته اند.

اسامی و مشخصات کشته و زخمی شده ها به شرح ذیل است:

 – یک جوان بلوچ به نام نواز درازهی فرزند عبدالکریم در شلیک ماموران انتظامی پاسگاه جالق سراوان کشته شد.  ۱ فروردین ۹۴

– یک چوپان به نام مجید فولادی فرزند دوشنبه، در روستای گلیکی منطقه کهیری بخش آهوران نیکشهرتوسط ماموران سپاه پاسدارن در شليك مستقيم در مقابل درب خانه اش کشته شد. ۲ فروردین ۹۴

– یک زن به نام سارا بامری و دختر سه ساله اش سعدیه بامری در پی شلیک بی ضابطه ماموران انتظامی به یک کاروان قاچاق مواد مخدر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به بخش فوریت های پزشکی ایرانشهر منتقل شدند. ۲۳ فروردین ۹۴

– دو شهروند به نام های ولی محمد بلوچ فرزند خداداد از روستای ریمدان بالا چابهار و دینار سنگانی فرزند خان محمد از روستای سنگان در اثر شلیک ماموران مرصاد در منطقه نگور چابهار کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند. اسامی زخمی شدگان به دست نیامد. ۶ اردیبهشت ۹۴

– سایت خبر ی داخلی زهک آنلاین، گزارش داد که یک مادر و فرزندش توسط نیروهای انتظامی در شهرستان زهک در شمال استان سیستان و بلوچستان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این سایت اسامی این مادر و دختر را ذکر نکرد. ۷ ارديبهشت ۹۴

– سلیم بلوچ فرزند پیر محمد اهل روستای درگس دشتیاری واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان در شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شد. ۷ اردیبهشت ۹۴

– شبیر بلوچ زهی ۲۲ ساله فرزند بشیر اهل بم پشت و ساکن محمدی سراوان به ظن حمل گازوئیل در شلیک ماموران سپاه با اصابت دو گلوله به کتف و کمر کشته شد. ۸ اردیبهشت ۹۴

– بلال زردکوهی فرزند جان محمد ۳۲ ساله در شلیک ماموران امنیتی نایگون در اطراف ایرانشهر کشته شد. ۱۳ اردیبهشت ۹۴

– در اثر شلیک گلوله و پرتاب سنگ توسط ماموران مرصاد خودرو عبدالباسط آسکانی ساکن گرّیکان واژگون شده و در اثر آن نامبرده از ناحیه چشم زخمی و به بیمارستان منتقل شد. ۱۵ اردیبهشت ۹۴

– در اثر تیر اندازی ماموران پاسگاه محمدان ایرانشهر و واژگون شدن خودرو، یک شهروند بلوچ به نام احمد عبدالزهی فرزند جعفر به طور کامل در آتش سوخت و جان داد. ۲۰ اردیبهشت ۹۴

– یک جوان بلوچ بنام سیف الله سلطانپور فرزند حنیف در شهر چابهار در اثر شلیک مستقیم ماموران انتظامی زخمی  و پس از چند روز بیهوشی، از دنیا رفت. ۰۷ تیر ۹۴

– در اثر تیر اندازی ماموران کالای قاچاق نیروی انتظامی به لاستیک یک خود رو پژو پارس در منطقه شگیم  نیکشهر خودرو واژگون شد و دو سرنشین آن به نام های الیاس اسماعیل زهی و داود شه بخش، جان باختند , ۲۴ مرداد ۹۴

– آرش حیدری زاده فرزند یوسف، سرباز وظیفه و تیمور جهان شاهی فرزند ابراهیم ماهی گیر، در تیرانداری ماموران نیروی انتطامی میناب به سمت مظنونان به حمل گازوئیل به طور اشتباه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باختند. ۲۵ مرداد ۹۴

– در اثر زیر گرفتن عامدانه توسط قایق گلف نیروی دریایی، یک شهروند اهل ریمدان چابهار بنام شه بخش گرگیج فرزند خداداد کشته شد. ۳۱ مرداد ۹۴

– هشت نفر در نزدیک مرز دو کشور ایران و پاکستان و در منطقه جاغی ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه تیر اندازی نیروهای ایرانی کشته شدند. شاه محمد ریگی فرزند دادشاه، ابراهیم گمشادزهی و مبارک(مومد زهی)  براهوی از جمله کولبرانی بودند که در اثر این تیر اندازی کشته شدند.  ۱۷ شهریور ۹۴

– بشارت کلمتی کارگر بلوچ، در منطقه ریمدان دشتیاری با شلیک مستقیم ماموران انتظامی کشته شد, ۱۶ شهریور۹۴

– نیروهای انتظامی در سیدآباد شهرستان مهرستان (زابلی) با تیراندازی به وانت سایپا مظنون به حمل گازائیل، دو جوان به نام های عطاء الله دامنی و ایمان ارژنگ دانشجو دانشگاه زابل را به کام مرگ فرستادند. ۱۶ شهریور ۹۴

عابد برفروشان فرزند لال بخش ۲۷ ساله در تیراندازی و شلیک مستقیم ماموران یگان مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در نزدیکی منطقه پیگل خاش،  با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. ۱۸ شهریور ۹۴

 

 

 

تشنج های به وجود آمده در بین مردم و ماموران نیروی انتظامی

 

 – ماموران نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان به جای حفاظت از مردم در مقابل عوامل ایجاد نا امنی گویا در حالتی تدافعی و یک طرفه صرفا خود را حافظ منافع نیروهای مسلح می دانند و از آنجا که از سال ۸۸ زیر شاخه سپاه پاسداران و زیر نظر این ارگان قرار گرفته اند در مقابل شکایت های مردمی پاسخگوی مسئولان خورد و کلان استان سیستان و بلوچستان نبوده اند.در این بین رفتارهای بی ضابطه، فراقانونی، خشن و امنیتی ماموران نیروی انتظامی در کنار عدم پاسخگویی مسئولان نسبت به شکایت های مردمی از ماموران و همچنین نبود نیروهای اهل سنت و بومی در بین آنها و تفاوت های مذهبی و عقیدتی باعث ایجاد فضای بی اعتمادی، و یاس و نا امیدی نسبت به آنها شده و عملا این موضوع باعث تشدید نگاه امنیتی و در نهایت برخوردهای امنیتی شده است. در این فضا مردم استان سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی و انتظامی را به عنوان “غیر خودی” “نامحرم” و چه بسا “دشمن” می بینند و همین نگاه به طور عموم در نوع برخورد ماموران امنیتی هم دیده می شود. این فضا یک نوع شرایط امنیتی “شکننده” ایجاد کرده است که هر از چندی در حوادثی چند دیده می شود. به طور نمونه دستکم در ۶ ماهه نخست امسال سه واقعه مهم ثبت شده است:

– در اثر تیر اندازی ماموران پاسگاه محمدان ایرانشهر و واژگون شدن خودرو، یک شهروند بلوچ به نام احمد عبدالزهی فرزند جعفر و در آتش سوختن وی، مردم محل خشمگین شده و به پاسگاه محمدان حمله کرده و اقدام به سوزاندن خودروهای نیروی انتظامی و شهرداری داخل پاسگاه کردند این درگیری چند ساعت بعد با وارد شدن معتمدان محلی ساکت شد. ۲۰ اردیبهشت ۹۴

– پس از تلاش ماموران نیروی انتظامی برای مصادره خودرو یک شهروند بلوچ ایرانشهری در چهار راه پست این شهر مردم تجمع کرده و این تجمع باعث مشاجره و درگیری بین پلیس و مردم شد که با مداخله معتمدان محلی آرام شد. ۱۵ شهریور ۹۴

– در جریان توقیف یک عدد موتور سیکلت توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان سراوان و مداخله و تجمع مردم این موضوع به خشونت کشیده شد و با وارد شدن نیروهای یگان ویژه و پس از ضرب و شتم و بازداشت ۲ نفر به نام های علی سیدی فرزند محمد ۱۶ ساله و رشید بارانزهی ۲۲ ساله تجمع مردمی را متفرق کردند. ۱۷ مهر ۹۴

 اضافه می شود که این برخورد های خارج از ضابطه و قانون صرفا توسط ماموران شاخه نیروی انتظامی رخ نداده بلکه ارگان هایی چون سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات نیز در جای خود برخورد های سلیقه ای را داشته اند.

– ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات مولا بخش عباس زهی  ۲۵ ساله فرزند خدا بخش و نعیم عباس زهی ۲۳ ساله فرزند دادخداد را بازداشت کردند و کمتر از سه ساعت پس از بازداشت جسد این دو جوان بازداشت شده اهل دشتیاری چابهار را به بیمارستان امام علی چابهار تحویل داده و علت مرگ را “سکته” عنوان کردند. ۱۱ تیر ۹۴ 

 

پروپاگاندای مذهبی

 

– نیروهای یگان ویژه تهران، خراسان و کرمان در دو شهر بندری بلوچ و سنی نشین کرگان و کلاهی اقدام به ایجاد ایست و بازرسی سنگین کردند. این نیروها پس از تبلیغات منفی نسبت به حضور وهابی ها و داعشی ها به این منطقه یورش برده و با برقرار کردن ایست بازرسی های سنیگن در هر چند کیلومتر اقدام به کنترل منطقه کردند که به مدت بیش از ۵ ماه طول کشید. ۰۴ تیر ۹۴  

– مولوی دهقان معاون مدرسه دینی عین العلوم گشت خواستار رفع موانع برای برگزاری نمازهای عیدین اهل سنت شد., ۲۷ تیر۹۴

– خطبای نماز عید اهل سنت در مصلی بزرگ ایرانشهر از وجود برخی از موانع در برگزاری شعائر مذهبی و نماز عید در کلان شهرها انتقاد کردند ,, ۲۸ تیر۹۴

– انتقاد کاشانی نماینده مردم شهرستان زاهدان در نطقی اضطراری و شفاهی در نسبت به  ساخت فیلم‌هایی با مضمون تروریستی نباید در مورد بلوچستان , ۰۲ مرداد ۹۴

– دستکم ۷ تن از ائمه جمعه اهل سنت بلوچ در خطبه های نماز جمعه این هفته نسبت به تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران واکنش نشان داده و از این اقدام به شدت انتقاد کردند , ۱۰ مرداد ۹۴

– یازده سازمان مدافع حقوق بشر با امضای بیانیه ای مشترک تخریب نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک تهران را محکوم کرده و از نهادهای بین المللی و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوقی ایران، خواستند تا به این اقدام حاکمیت واکنش نشان دهد , ۱۲ مرداد ۹۴ 

– امام جمعه اهل سنت آزاد شهر ضمن یادآوری وظایف هیئت دولت با بیان این مطلب که ” حقوق مادی و معنوی ملت باید رعایت گردد” بر احقاق حقوق همه اقوام ومذاهب،عدم تبعیض و استخدام در تمامی سطوح تأکید نهاد , ۰۶ شهریور۹۴

– شاهدان عینی از برخوردهای سلیقه ای بازداشت های موقت و بازجوی های سرپائی  و ممانعت ها  در ورودی شهر زاهدان نسبت به چهره های مذهبی همزمان با مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان خبر دادند , ۲۶ ارديبهشت۹۴

 

  محرومیتهای منطقه

 

§     سیستان و بلوچستان  سرزمین باستان شناسان، تالاب های بین المللی، سدهای بزرگ و کوه های مینیاتوری است، اما این روزها در سیستان و بلوچستان جز درد، رنج، فقر و محرومیت چیز دیگری نمی توان دید. سیستان و بلوچستان با ۹٫۵ درصد دومین استان بعد از فارس در بحث بیشترین تعداد پروژه های ملی متوقف شده قرار دارد که این امر سبب شده که که مهاجرت تنها گزینه پیش روی مردم این استان باشد. در جای جای این استان می توان توسعه نیافتگی و عقب ماندن از کاروان پرشتاب توسعه را دید، از زاهدان مرکز استان گرفته تا زابل و چابهار به عنوان مناطق آزاد استان که همواره تداعی گر محرومیت مردمانشان بوده است این محرومیت در عرصه های مختلف آموزشی , اقتصادی , فرهنگی و اجتماعی به چشم میخورد . .از دیر باز کشاورزی و دامداری دو شغل اصلی مردمان سیستان و بلوچستان بوده که متأسفانه در سال های اخیر به علت خشکسالی های پی در پی از رونق افتاده و این شهرستان با وجود داشتن سدهای فراوان، اما به دلیل بی مهری کشور های همسایه دارای هزاران هکتار زمین کشاورزی خشک و بدون کشت است.بسیاری از روستاهای این استان از کمترین امکانات زیرساختی بی بهره اند و نبود امکانات اولیه ای مانند آب شرب سالم، گاز، جاده ارتباطی مناسب و همچنین محروم بودن از امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی مردم این روستاها را به مهاجرت واداشته است به طوری که در سال های اخیر شاهد خیل عظیم به مهاجرت به خارج از استان بودیم. در این میان با بستن و حصار کشی مرزهای این استان عملا تنها راه ارتزاق ساکنین این منطقه که تجارت ( قانونی و گاها از سر اجبار غیر قانونی ) کالا با کشورهای همسایه است مسدود گشته است و متاسفانه در قبال آن هیچ تمهید مشخصی برای ایحاد اشتغال در منطقه نیز انجام نگرفته است  .

برخی از موارد محرومیت ثبت شده توسط ” کمپین فعالین بلوچ ” در این استاد در ۶ ماه گذشته به شرح ذیل میباشد .

 

– سردار اشتری، از سرعت بخشیدن به برنامه انسداد مرزهای سیستان و بلوچستان خبر داد , ۱۱ فروردين ۹۴

– نایب رییس شورای اسلامی شهر بنت گفت: خودرو وانت بار حامل ۱۵ دانش آموز دختر بخش بنت شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان واژگون و دانش آموزان مصدوم شدند , ۱۸ فروردين ۹۴

– بخاطر آمار بالای بی شناسنامه ها برنامه ریزی برای ساخت مستندی در مورد فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان شد , ۲۶ فروردين ۹۴  

– معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: حدود یک پنجم کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان از مشکل لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی رنج می برند , ۰۱ ارديبهشت ۹۴

– مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان از نظر کمبود فاکتور ۱۳ بیشترین آمار را در جهان دارد , ۰۲ ارديبهشت ۹۴

– خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: بالاترین آمار مبتلایان سل در کشور در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد , ۰۲ ارديبهشت ۹۴

– دانش آموز دختر نیکشهری که در حادثه چپ کردن خودرو وانت سرویس مدرسه به همراه ۱۴ دختر بچه دیگر از روستای وفا چپ کرده بود از دنیا رفت. نبود سرویس مناسب مدرسه و دوری مدارس از علل این حادثه بودند , ۰۵ ارديبهشت ۹۴

– شهروندان بخش ساربوک از توابع شهرستان قصرقند ضمن گلایه از صدور قبض های میلیونی برق خواستار رسیدگی مسئولین به این موضوع شدند , ۰۵ ارديبهشت ۹۴

– مدیرعامل اولین انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی سیستان و بلوچستان گفت: حدود ۱۰ هزار نفر از افراد بالای ۴۰ سال استان سیستان و بلوچستان مبتلا به بیماری گلوکوم یا آب سیاه چشم هستند که بیش از ۷۰ درصد این مبتلایان از بیماری خود بی اطلاعند , ۰۷ ارديبهشت ۹۴

– گلایه مردم زرآباد از نبود آب آشامیدنی سالم و تهدید سلامت مردم منطقه , ۰۷ ارديبهشت ۹۴

– مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان از افزایش ۱۰ درصدی متوفیات ناشی از حوادث رانندگی در سیستان و بلوچستان سال ۱۳۹۳ خبر داد , ۰۹ ارديبهشت ۹۴

– ۲۱ دانش‌آموز بلوچستانی که پشت یک وانت پیکان در حال بازگشت از مدرسه به روستای خود بودند، دچار سانحه شده و ۱۴ نفر به‌شدت مجروح شدند. این موضوع نیز در سریال تصادفات دانش آموزان دبستانی بخاطر کمبود امکانات آموزشی در محل زندگی و پیمودن مسیر های بیش از ۲۰ کیلومتر , ۱۰ ارديبهشت ۹۴

– رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت ۸۰ هزار نفر از جمعیت زاهدان که در حاشیه شهر زندگی می کنند از آب آشامیدنی سالم بی بهره اند , ۱۲ ارديبهشت۹۴

– بروز سه حادثه واژگونی وانت منجر به کشته و زخمی شدن شماری از دانش آموزان شده ؛ یکی از این وانت ها حامل ۲۱ دانش آموز دختر و دیگری ۱۵ دانش آموز بوده است که روزانه آنان را در نبود مینی بوس از شهر به روستاها منتقل می کرده، برخی از ادارات آموزش و پرورش با وانتی ها برای حمل و نقل دانش آموزان قرارداد می بندند که حوادث خونینی را رقم می زند , ۱۵ ارديبهشت ۹۴

– اعتراض های مردم نسبت به تعرفه برق در شهرستان نیکشهر واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان به امام جمعه این شهر رسید و ایشان از قیمت بالای هزینه برق انتقاد کرد و خواستار کاهش تعرفه سنگین برق شد , ۱۹ ارديبهشت ۹۴

– مادر بار داری از طائفه دهواری که جهت زایمان به بیمارستان رازی شهرستان سراوان مراجعه کرد بخاطر سهل انگاری و کمبود امکانات به همراه نوزادش برای همیشه در جایگاه ابدی آرام گرفت , ۲۷ ارديبهشت ۹۴

 – -سیستان و بلوچستان از نظر آزاد راه و بزرگراه فقیر ترین استان کشور است , ۰۴ خرداد ۹۴

– مولوی ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان گفت: ۸۰  درصد مردم سراوان زیر خط فقر زندگی می کنند , ۰۹ خرداد ۹۴

– نخعی مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از وجود ۴۰۰ هزار بی سواد در این استان خبر داد , ۱۱ خرداد ۹۴

– پس از گذشت ۲۷ سال همچنان بیمارستان کنارک ساخته نشده است , ۱۱ خرداد ۹۴

– دکتر سیدحسن هاشمی در کارگروه امنیت غذایی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان در گذشته از لحاظ بهداشتی و درمانی مشکلات زیادی را تجربه کرده، بگونه‌ای که آمار گویای بی‌عدالتی تاریخی در حوزه درمان سیستان و بلوچستان است , ۱۲ خرداد ۹۴

– ۹ روستا بخش مرکزی چابهار  ۴ ماه بی آبی را تحمل کردند و اب کم سهمیه ای  روزانه ۱۵ لیتر به هر خانواده نیز به آنها نرسیده است , ۱۶ خرداد ۹۴

– روستای همت آباد کنارک با وجود جمعیت قابل توجه اما مدرسه ندارد , ۱۷ خرداد ۹۴

– نامه شهروندان بلوچ به حسن روحانی در مورد وضعیت بد بهداشتی و کمبود متخصص و مرگ و میر مادران و فرزندان در بلوچستان , ۱۹ خرداد ۹۴

– عضو هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها با اشاره به عدم واگذاری غیرعادلانه امکانات در استان‌های مختلف گفت: در حالی مسئولان در سال‌های گذشته جشن کپرزدایی در استان سیستان و بلوچستان را گرفتند که همچنان تعداد قابل توجهی از بچه‌ها در کلاس‌های بدون سقف درس می‌‌خوانند , ۲۲ خرداد ۹۴

– خراب شدن تنها دستگاه سی.تی.اسکن تنها بیمارستان شهرستان چابهار بیماران و مراجعان را سرگردان کرده است. این در حالی است که بیماران برای انجام امور مربوط به سی.تی.اسکن باید راهی زاهدان شوند , ۲۲ خرداد ۹۴

– معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از «انتقال» هزار و ۱۶۰ نفر به مراکز درمانی شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون به دلیل طوفان شن و گرد و خاک خبر داد , ۲۵ خرداد ۹۴

– فرماندار نیکشهر گفت: افزون بر ۵۰ روستای این شهرستان با جمعیت بیش از دو هزار نفر فاقد هرگونه ارتباط تلفنی هستند , ۲۶ خرداد ۹۴

– دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳۵هزار نفر معتاد در این استان زندگی می کنند که ۸۰درصد به مواد مخدر سنتی و ۲۰درصد به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند , ۲۸ خرداد ۹۴

– شماری زیادی از فاقدین شناسنامه در سطح شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان خواستار تسریع در صدور سند سجلی شدند، چرا که نداشتن شناسنامه آنها را از حقوق مسلمشان محروم کرده است , ۳۱ خرداد ۹۴

– اهالی روستاهای دزبن، حاجی آباد و چندوکان شهرستان قصرقند بعد از نماز جمعه بخاطر کمبود شدید آب شرب دست به تحصن و تجمع مسالمت آمیز یک ساعته زدند , ۰۶ تیر ۹۴

– شهردار بندر کنارک گفت: اکثر کوچه خیابانهای کنارک خاکی است , ۰۹ تیر ۹۴

– ناصر کاشانی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی از وجود بالاترین نرخ بیکاری کشور در استان سیستان و بلوچستان خبر داد , ۱۱ تیر ۹۴

– مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۴۰ هزار یتیم در سطح استان وجود دارد که ۲۸ هزار نفر از آنان کمتر از ۱۸ سال سن دارند , ۱۱ تیر ۹۴

– فرماندار نیکشهر ،گفت: ۱۹۰ مدرسه با ۷۱۱ کلاس درس این شهرستان غیراستاندارد و در فضای کپری، تخریبی، استیجاری، خشتی گلی، سایه دیوار مدارس و یا در نمازخانه و سالن راهرو مدرسه دایر است , ۱۳ تیر۹۴

– حمیدرضا پشنگ، یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس ایران، می‌گوید که تنها نیمی از دانش‌آموزان بلوچ موفق به گرفتن دیپلم می شوند , ۱۳ تیر ۹۴

– حمید رضا پشنگ؛ ۷۰ درصد مردم بلوچستان فقیر اند ,  ۱۳ تیر۹۴

– غلظت ذرات معلق در هوای استان سیستان و بلوچستان یک هزار و ۵۷۷ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که بیش از ۱۰ برابر حد مجاز در کشور و سه برابر حد بحران است,  ۱۶ تیر ۹۴

– به علت کمبود آب کشت برنج در بلوچستان رو به نابودی می رود , ۱۸ تیر۹۴

– مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان: حدود ۳۷ هزار بیسواد مطلق وجود دارد , ۲۷ تیر ۹۴

– استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هم اینک بیش از ۴۰۰ روستای استان منابع آبی خود را از دست داده و به لیست آبرسانی سیار با تانکر افزوده شده اند , ۳۰ تیر ۹۴

– مولانا عبدالحمید: دولت روحانی آنطور که انتظار می‌رفت به وعده‌های خود عمل نکرده است , ۳۱ تیر۹۴

– فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: انسداد مرزهای شرقی کشور مهمترین اولویت این نیرو، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور است , ۰۲ مرداد ۹۴

– استان سیستان و بلوچستان کمترین میزان توسعه از نظر شاخصه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات ) را در کشور دارا می باشد , ۰۴ مرداد ۹۴ 

– معاون اجرایی مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان در روز جهانی هپاتیت گفت:  بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود ۷۵ هزار نفر در سیستان و بلوچستان ناقل ویروس هپاتیت B و C که بخش عمده آنان مبتلا به هپاتیت نوع B هستند که رتبه اول در کشور است , ۰۵ مرداد ۹۴ 

– رییس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان: بخاطر آب آشامیدنی نا سالم ۱۶۴ بیمار مبتلا به مالاریا از ابتدای امسال تاکنون در مناطق مختلف بلوچستان شناسایی شده است , ۰۷ مرداد ۹۴

– استاندار سیستان و بلوچستان: بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز از نبود معلم رنج می‌برند , ۱۱ مرداد ۹۴

– استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که شش هزار و ۶۰۰ نفر از فرهنگیان در سیستان و بلوچستان متقاضی انتقال هستند که ۸۰ درصد آنان از مناطقی درخواست داده‌اند که به شدت در آنجا مشکل نیرو داریم. و این در حالی است که این استان پائین ترین سطح آموزشی در سطح کشور را داراست , ۱۴ مرداد ۹۴

– مدیرکل ارتباطات و فناوری استانداری سیستان و بلوچستان: ۵۰ درصد روستاهای فاقد زیرساخت‌های مخابراتی کشور در بلوچستان است , ۱۸ مرداد ۹۴

– به گزارش وبگاه سلامت، محمد اسماعیل مطلق مدیر کل جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در همایش “ازدواج و سلامت در جوانان”، اظهار کرد: در استان سیستان و بلوچستان شاهد افزایش مرگ و میر مادر و کودک هستیم که باید بیشتر بر سلامت مادر و کودک توجه کرد , ۲۶ مرداد ۹۴

– مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: اول مهرماه ۶۵۸۴ مدرسه در استان آماده پذیرش دانش‌آموزان این مرز و بوم می‌باشد که علیرغم همه‌ی تمهیدات اندیشیده شده ۱۵۰هزار کودک لازم‌التعلیم ما نمی‌توانند سرکلاس‌های درس حضور پیدا کنند , ۲۸ مرداد ۹۴

– رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش از کم وزنی، کوتاهی قد و سوء تغذیه به عنوان معضلی جدی و تهدید کننده سلامت فردی و اجتماعی ویژه جامعه خاش و سیستان و بلوچستان یاد کرد و افزود: ۱۹ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان گرفتار نا امنی غذایی هستند , ۰۲ شهریور ۹۴

– مرگ علیرضا چاکرزهی مرد ۵۰ساله نیکشهری به سبب نبود پزشک جراح و کمبود امکانات خودروی اورژانش , ۰۵ شهریور  

– رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش گفت: سیستان و بلوچستان ناامن ترین استان از نظر کیفیت غذا و تغذیه در کشور است , ۰۶ شهریور ۹۴

– نارضایتی کسبه تحریر و پوشاک چابهار از اقدام “غیر معمول” رئیس آموزش و پرورش در تعیین صحافی جزوه دفاتر و کتابها از یک فروشگاه بخصصو در شهر, ۰۸ شهریور ۹۴

– مدیر‌کل بهزیستی سیستان و بلوچستان گفت: شهرستان چابهار بین ۱۹ شهرستان استان پایین‌ترین شاخص‌ها به خصوص شاخص‌های بهداشتی و اجتماعی را دارد , ۰۸ شهریور۹۴

 

  سایر موارد

 

– ماموران انتظامی به همراه یک سرهنگ بازنشسته غیر بومی برای سومین بار در چند سال گذشته با یورش به روستای بل سر چابهار بقایایی خانه های مردم را تخریب کرده و با چند دستگاه ماشین سنگین وسائل مردم روستا را جمع کرده و یک کیلومتر دورتر انداخته اند. این روستا دارای کد و محل سکونت اجدادی روستائیان بود , ۲۷ فروردين۹۴

– ۳۱۴ نفر از شهروندان بلوچ در نامه ای به علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نسبت به تخریب روستای بل سر چابهار ابراز نگرانی کرده و خواستار حل مشکل مردم این روستا شدند , ۳۱ فروردين ۹۴

– معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از جمع آوری انچه از آن به عنوان “مانکن غیر متعارف” خوانده از فروشگاه های استان سیستان و بلوچستان خبر داده است , ۱۶ خرداد ۹۴