ابراز نگرانی سازمان ملل از نقض حقوق بشر و صدور قطعنامه علیه ایران

ابراز نگرانی سازمان ملل از نقض حقوق بشر و صدور قطعنامه علیه ایران

طبق سوابق گذشته از رفتار حکومت ایران و تحلیل های ارائه شده توسط سازمانها و گروههای حقوق بشری مبنیسازمان ملل بر اینکه بعد از توافق هسته ای (جام زهر هسته ای ) دست حکومت ایران برای سرکوب ، زندانی کردن و اعدام بیشتر باز خواهد شد و فضای داخلی ایران جولانگاه نیروهای سپاه ،امنیتی و انتظامی خواهد گردید دور از واقعیت نبود، چونکه در قطعنامه جدید سازمان ملل دقیقا به این موضوع اشاره شده است که ایران تنها کشوری در جهان است که دارای بیشترین تعداد اعدامها ، بیشترین بازداشت‌های خودسرانه، بیشرین سرکوب علیه ملیتهای ساکن ایران ، اقلیت های قومی و مذهبی، بیشترین آمار سانسورینگ رسانه ها و شبکه های اجتماعی ، بیشترین اعدام در ملاء عام و همچنین بیشترین اجرای حکم اعدام برای نوجوانانی که پیش از سن ۱۸ سالی مرتکب جرم شده‌اند در ایران صورت میگیرد و نگرانی نهادهای حقوق بشری از روند رو به رشد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران با اجرای توافق هسته ای کاملا منطقی و درست بوده است.

طبق آمار گروه حقوق بشر بلوچستان در طول ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بیشترین آمار اعدامها و تیراندازی های خودسرانه مامورین انتظامی و نظامی که به کشته و زخمی شدن تعداد کثیری از مردم بیگناه بلوچ منجر شده حاکی از این است که در طول این ۶ ماه ۳۳ نفر توسط عوامل انتظامی استان سیستان و بلوچستان در تیراندازی های خودسرانه کشته و یا زخمی شده اند که در این میان تعدادی زن و کودک نیز وجود دارند. همینطور بر اساس گزارشات رسیده به نهادهای حقوق بشری در طول ۶ ماه نخست امسال ۱۸ نفر بلوچ در زندانهای ایران اعدام شده اند که اسامی این افراد در لیست اعدامی ها و کشته ها ثبت و ضبط شده است.

صدور قطعنامه جدید در سازمان ملل برای دفاع از حقوق بشر در ایران نشانگر تشدید فضای خفقان و سرکوب بیشتر در طی ماههای گذشته است و مسلما با توافق هسته ای، حکومت ایران به مراتب جهت تشدید تر کردن فضای امنیتی بر علیه مخالفان خود کوشیده است و د این فضا با ایجاد ترس و وحشت با کوچکترین حرکت فعالین اجتماعی و مدنی بدترین یورش امنیتی صورت میگیرد.
سازمانها و نهادهای حقوق بشری از قطعنامه جدید سازمان ملل بر علیه حکومت ایران استقبال نموده و خواستار پاسخگویی ایران در مقابل نواقض حقوق بشری و انسانی هستند که دائما ایران به انجام آنها مبادرت می ورزد.

گروه حقوق بشر بلوچستان نیز با دفاع از قطعنامه جدید سازمان ملل نسبت به اعدام ، کشتار و زندانی کردن ملت بلوچ ، مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و خواستار توقف اعدامها ، کشتار مردم و همچنین خواستار توقف بازداشت خودسرانه مردم بلوچ می باشد و طبق قطعنامه جدید از حکومت ایران خواسته می شود تا به کنوانسیونهای جهانی مبنی بر رعایت حقوق انسانی و بشری احترام و حق و حقوق قانونی ملیت های ساکن ایران را به آنها واگذار کند.

منصور بی باک
مدیر اجرایی گروه حقوق بشر بلوچستان
جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵