وحید میربلوچزهی فرزند محمود به اتهام قتل در زندان ایرانشهر زندانی بود که روز سه شنبه ۱۰ تیرماه اعدام شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانک بامداد روز سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۹۹ یک شهروند بلوچ به نام وحید میربلوچزهی فرزند محمود در زندان شهرستان ایرانشهر اعدام شد.

وحید از ده سال پیش در زندان پهره به اتهام قتل در حبس بوده که با عدم رضایت خانواده قربانی بامداد روز جاری به دار آویخته شد.

رژیم جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت ایران بالاترین آمار اعدام شهروندان را در میان دیگر کشورهای جهان دارا میباشد.