بازداشت سه نوجوان در شهر ایرانشهر توسط نیروهای لباس شخصی

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانک، روز چهارشنبه اول مرداد ماه ۹۹ سه نوجوان هفده ساله به نام های حفیظ بزرگزاده فرزند محمد یونس، محمد بزرگزاده فرزند عبدالرشید و احمد بزرگزاده فرزند محمد یعقوب توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

یک منبع در این باره به رسانک گفت: محمد و احمد از جلوی منزلشان و حفیظ در محل کارش در سوپر مارکت بازداشت شده اند.

این منبع افزود: این افراد به دلیل فعالیت در اپلیکیشن واتساپ بازداشت شده اند؛ اتهامی که تاکنون از سوی مقامات امنیتی مطرح نشده است.

از وضعيت و محل نگهداری این نوجوانان خبری در دست نیست.

رژیم جمهوری اسلامی ایران بدون در نظر گرفتن سن افراد و عدم نشان دادن حکم قضایی، با نقض آشکار حقوق بشر بازداشت های فراقانونی در بلوچستان انجام می دهد.