آریان شهنوازی جوان سوختبر بلوچ روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۹۹ بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی روتک خاش کشته شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۹۹، بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی پاسگاه روتک خاش یک سوخت بر بلوچ به نام “آریان شهنوازی” فرزند نبی اهل خاش کشته شد.

طبق اعلام منابع مطلع: پاسگاه انتظامی روتک در حالی آریان گالن خالی به همراه داشته ماموران به سمتش تیراندازی کرده و پس از آن کشته شده است.

این منبع در ادامه گفت: ”ماموران انتظامی پاسگاه روتک بارها به سمت سوخت بران تیراندازی کرده و مردمی که بار نیز نداشته اند را به بهانه های مختلف مورد آزار و اذیت قرار داده اند.“

مردم بلوچ به علت نبود شغل مناسب و مخارج سنگین مجبور به سوخت بری هستند که سالانه بیش از ده ها تن بر اثر تیراندازی مستقیم ماموران انتظامی و یا تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.