صدور حکم اعدام سه شهروند بلوچ در زندان کهنوج

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانک ، حکم اعدام سه شهروند بلوچ با نام های “علیم شهدوستی”، “یوسف شهدوستی” و “پرویز شهدوستی” اهل جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان به اتهام درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی که در زندان کهنوج به سر می برند صادر شده است.