به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز شنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۹ دو زندانی بلوچ به نام های محمد براهویی و جمال الدین براهویی در زندان بیرجند اعدام شدند.

بر اساس گزارش وبسایت رسانک، محمد براهویی ۲۸ ساله فرزند نبی بخش اهل روستای جوتیغ از توابع شهرستان زابل و با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” اعدام شده است.

در گزارش رسانک آمده: ماموران زندان فقط به مادر محمد اجازه ملاقات داده اند.

در یک خبر دیگر، رسانک گزارش داده که یک شهروند بلوچ به نام جمال الدین براهویی چهل ساله، فرزند خداداد اهل روستای سفیدابه از توابع شهرستان زابل به اتهام حمل مواد مخدر اعدام شده است.

خانواده جمال الدین روز قبل از اعدام برای آخرین بار با وی ملاقات کرده اند.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است که جمال الدین به ٢۷ سال حبس محکوم بوده ولی به یکباره او را جهت اعدام به قرنطینه منتقل کرده اند.

در ماه‌های اخیر زندانیان بلوچ با موج جدیدی از اعدام ها در زندان های مختلف ایران مواجه بوده اند.