به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۹ ، خانم “رحمیه کُرد تمینی” همسر یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران به نام امیر حمزه رئیسی، پس از گذشت شانزده روز همچنان توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان به گروگان نگه داشته شده است.

خانم رحیمه در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۹۹ پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد.

اداره اطلاعات زاهدان یک روز قبل از یورش به منزل این زن بلوچ با ارسال احضاریه خواستار مراجعه وی به این اداره شده بودند که وی از آن سر باز زده بود.

گفتنی است که رحیمه حدود شش ماه قبل نیز توسط نیروهای امنیتی به مدت سه روز بازداشت شده بود که به دلیل نزدیکی دوران وضع حمل با تامین ضمانت آزاد شده بود.

او پس از آزادی توسط نیروهای امنیتی تهديد شده است که در صورت ارتباط دوباره با همسرش، امیر حمزه رئیسی، بازداشت خواهد شد.

وی یک کودک پنج دارد که وضعیت جسمانی او نیز نامساعد است.

لازم به ذکر است که امير حمزه رئیسی با انتشار ویدئویی ضمن خواستار آزادی همسرش به اداره اطلاعات زاهدان، اطمینان داده که هرگز تسلیم زورگویی و گروگانگیری های این اداره نخواهد شد.