آمار زندانیان

 

 

لیست زندانیان بلوچ تا به امروز

تعدادنام و نام خانوادگیتاریخ بازداشتمحل بازداشتجرم اعلام شدهمنبع خبر
گروه حقوق بشر بلوچستان با همکاری فعالین حقوق بشر در داخل و خارج سعی دارد تا با گردهم آوری اطلاعات زندانیان بصورت مستند گزارشات خود را به سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ارسال نماید.