تماس با ما

معرفی گروه حقوق بشر بلوچستان و نحوه ارتباط و ارسال اخبار نقض حقوق بشر

گروه حقوق بشر بلوچستان نهادی مستقل و غیر وابسته است که در زمینه تهیه گزارش نقض حقوق بشر بلوچستان فعالیت می کند و بدلیل عدم دسترسی گزارشگر ویژه سازمان ملل جهت بررسی شواهد نقض حقوق بشر در بلوچستان ، این گروه با همکاری فعالین حقوق بشر مورد اعتماد از داخل بلوچستان اطلاعات دقیق ، معتبر و  تهیه اخبار تازه در مورد نقض حقوق بشر در بلوچستان را جمع آوری و بصورت گزارش در اختیار سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشر همکار می گذارد.

ما با همکاری فعالین حقوق بشر در داخل بلوچستان ، مدارک و شواهد قابل اطمینان و مستند را جهت شناسایی قربانیان بکار می گیریم تا بهتر بتوانیم مستند تر و علمی موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان را به سازمان ملل گزارش نمائیم.

گروه حقوق بشر بلوچستان با همکاری فعالین حقوق بشر در داخل با تهیه اخبار جدید نقض حقوق بشر و پیگیری و اطلاع رسانی این موارد به گزارشگر ویژه سازمان ملل همواره تلاش می کند تا تازه ترین ناگفته های حقوق بشری بلوچستان را به اطلاع گزارشگر ویژه سازمان ملل برساند و با همکاری مؤثر با سایر نهادهای حقوق بشر جهانی در خصوص بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در بلوچستان گامهای مثبتی برای امنیت و آسایش مردم بلوچستان بر دارد.

 

گروه حقوق بشر بلوچستان از تمامی فعالین حقوق بشری که نسبت به شرایط و نقض حقوق بشر در بلوچستان نگران هستند درخواست می کند تا با ارسال گزارش و مستندات خود در خصوص اتفاقات داخل بلوچستان از طریق ایمیل زیر با ما در تماس باشید.

 

مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان

[email protected]

 

ما منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما در جهت هر چه بهتر کردن وب سایت گروه حقوق بشر بلوچستان هستیم.

 

پیام

پیام خود را در اینجا بنویسید.