دو جوان بلوچ دیگر قربانی فقر تحمیلی و بیکاری در بلوچستان

آرش رشیدی فرزند خدابخش ۱۷ ساله و قادر رشیدی فرزند عبدالرحمن ۲۳ساله روز جمعه ۱۶ خرداد در مسیر جاده کاسکین شهر پهره(ایرانشهر) در آتش فقر خاکستر شدند.

بیشتر بخوانید