برخورد فیزیکی و توهین آمیز یک استاد دانشگاه ایرانی با فعال حقوق بشری اهوازی منتقد ایران

شیما سیلاوی فعال حقوق بشر عرب اهوازی در جریان نمایش فیلم ده مانیر که به موضوع مین های جنگی خنثی نشده معترض بود توسط ابوالفضل بهشتی مورد فحاشی و هتک حرمت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید