هشتمین روز اعتصاب غذای سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ در زندان اهواز

حال سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان شیبان اهواز در هشتمین روز اعتصاب غذایش رو به وخامت گذاشته است.

بیشتر بخوانید

اعتصاب غذای سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ در زندان اهواز

سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ و زندانی تبعیدی به زندان اهواز که در دهمین سال حبس خود به سر می‌برد از روز دوشنبه ۴ تیرماه در اعتراض به مخالفت اداره اطلاعات اهواز با آزادی مشروط خود دست به اعتصاب غذا زده است.

بیشتر بخوانید

وضعیت نگران کننده محمد صابر ملک رئیسی در سکوت خبری در سی و نهمین روز اعتصاب غذایش

محمد صابر ملکرئیسی که نهمین سال حبس خود را در حالی سپری می کند که پس از گذشت سی و نه روز از اعتصاب غذا، این زندانی همچنان از تماس با خانواده خود محروم می باشد.

بیشتر بخوانید