تخریب و ضبط غیرقانونی اموال زندانیان در زندان مرکزی زاهدان

مأموران گارد زندان مرکزی زاهدان با هجوم به بند ۱ زندان زاهدان اقدام به ضبط برخی اموال شخصی زندانیان و تخریب بخش عمده دیگری از وسایل آنان نمودند.

بیشتر بخوانید