تخریب مسجد اهل سنت جعفر و یک واحد مسکونی در محله کورسر چابهار

نیروهای امنیتی و سپاه با محاصره کردن محله کورسر اقدام به تخریب مسجد جعفر اهل سنت و یک واحد مسکونی شهروند بلوچ نمودند. مسجد جعفر به مدت ۱۵ سال است که در این منطقه قرار دارد و مردم محلی جهت عبادت به این مسجد می رفتند.

بیشتر بخوانید