حبيب الله سربازى مدير سهاب توسط وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران ربوده شد

حبیب الله سربازی فعال حقوق بشر بلوچ و مدیر سازمان سهاب و کمپین فعالین بلوچ شب روز دوشنبه ۳ تیر ۹۸ بطور مشکوکی از خانه خود در ترکیه ربوده شده و تاکنون هیچ اخباری از وی در دسترس نیست. گروه حقوق بشر بلوچستان از تمامی فعالین حقوق بشر بلوچ چه در داخل و خارج از ایران می خواهد تا با حفظ رعایت مسائل امنیتی ما را در اخبار رسانی صحیح و نشر این خبر در سوشیال مدیا کمک نمایند.

بیشتر بخوانید

جزئیاتی جدید در دومین سالگرد مرگ مشکوک عمران دهواری

دو سال پس از مرگ ناگهانی دكتر عمران دھواری شواھد و جزئيات نشان می دھد که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی تحمل این جوان داغدیدہ و معترض را نداشته و او را به سرنوشت ساير مخالفان دچار كرده اند.

بیشتر بخوانید