زخمی شدن جوان بلوچ در تیراندازی بی ضابطه نیروهای سپاه سراوان

دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ نیروهای سپاه اقدام به تیراندازی بی ضابطه به سمت یک ماشین سایپا حامل گازوئیل نمودند که طارق سپاهی جوان بلوچ رهگذر عادی مورد اصابت ۳ گلوله قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

زخمی شدن دو برادر بلوچ در تیراندازی ماموران انتظامی خاش

دو برادر بنامهای ایرج و حفیظ الله مرادزهی در تیراندازی ماموران انتظامی خاش در پمپ بنزین مرکز شهر به شدت زخمی و در بخش فوریت های پزشکی بستری شدند که وضعیت جسمانی ایرج بدلیل جراحات وارده وخیم گزارش شده و سریعا جهت مداوا به زاهدان منتقل شده است.

بیشتر بخوانید