زخمی شدن یک شهروند بلوچ در اثر شلیک ماموران مرصاد

ماموران مرصاد در منطقه گورناگان سرباز به طرف یک خودرو دستگاه سنگین آتش گشودند که باعث منحرف شدنش از جاده و مجروح شدن راننده شد.

بیشتر بخوانید

زخمی شدن دو دانش آموز بلوچ در تیراندازی ماموران

دو دانش آموز بلوچ اهل هیرمند از طایفه بارانی در اثر اصابت گلوله تیراندازی مستقیم ماموران پلیس یک هفته در بخش فوریت های پزشکی بیمارستان زابل بستری بودند.

بیشتر بخوانید