ابوبکر رستمی دست به اعتصاب غذا زد

در پی احضار ابوبکر رستمی توسط رئیس زندان زاهدان و نامعلومی از وضعیت ایشان ، سرانجام خبر از انتقال وی به قرنطینه بمدت ۶ ماه گزارش شده است.

بیشتر بخوانید