انتخاب سارا امیری دانشمند جوان بلوچ بعنوان وزیر علوم پیشرفته امارات

سارا امیری دختر دانشمند بلوچ ، مهندس برنامه نویسی کامپیوتر با قابلیت علمی فراوان بعنوان جوان ترین عضو کابینه دولت امارات جهت اکتشافات فضايی بعنوان وزیر علوم پیشرفته امارات متحده عربی انتخاب شد. ایشان دختری با پشتکار و موفق است که توانسته با توانائی های علمی خود به این سمت عالی در کشور امارات برسد.

بیشتر بخوانید