نماینده ایرانشهر: ۳ هزار روستای فاقد شبکه آبرسانی در ایرانشهر وجود دارد

محمدنعیم امینی فرد نماینده ایرانشهر درمجلس گفت که تعداد ۳ هزار روستای فاقد شبکه آبرسانی در این شهرستان وجود دارد که در حال حاضر به ۲ هزار روستا به شکل سقایی آبرسانی می شود.

بیشتر بخوانید